Vloni v srpnu přivezl včelař a funkcionář Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí Jiří Šturma do zahrady SOŠ a SOU Horky nad Jizerou první úly a v září začal mladé zahradníky seznamovat s tím, jak o včely pečovat. Jak společné snažení hodnotí nyní, když mají horecké včely za sebou první plnohodnotnou sezónu?

„Letošní rok byl z hlediska snůšky a nevyrovnaného počasí obzvlášť špatný. Přesto lze 35 kilogramů vytočeného medu pokládat za dobrý výsledek," nestěžuje si vystudovaný zootechnik a včelař.

Vloni, před jejich první zimou v Horkách, se včely podařilo výborně zazimovat a všechna včelstva chladné období přečkala. Nyní už v zahradě pod zámkem čeká na sníh pět zazimovaných úlů a jeden oddělek vytvořený z letošního roje.

Horecké včely se během roku sice vyrojily, ale jeden roj se podařilo odchytit a usadit do nového úlu. Až na jaře zesílí, bude z něj nové včelstvo.

„Ten roj se zavěsil na betonový okraj pařeniště. Bylo dobře, že někteří žáci mohli být přítomni tomuto ne příliš častému jevu a vidět usazování roje do úlu. Druhý roj bohužel odletěl na vysoké stromy a pro nás byl tudíž ztracen," popisuje Šturma.

Vyrojené včely si odnášejí zpravidla polovinu nastřádaného medu s sebou, takže včelaři rojení nevidí moc rádi. Přesto jde o ten nejpřirozenější způsob včelího rozmnožování.

„Pan Šturma mě jmenoval svou asistentkou a u včel dělám to, co je právě potřeba. Dvě včelstva už doma mám, ale rozšiřuji si znalosti," pochvaluje si Denisa Vodseďálková, prvačka z oboru zemědělec farmář.

Mladí zemědělci, kteří během roku poznali základy péče o jednoho z nejužitečnějších tvorů, jehož tradice u nás sahá hluboko do minulosti (země strdím oplývající), už jistě začínají uvažovat o tom, zda si nepořídí své vlastní včely. Vynikající med totiž zůstal ve škole. Od vlastních včel by však byl nepřekonatelný.