Hotovo! Po téměř deseti letech se obyvatelé Všejan a také místní části Vanovice dočkali kanalizace. První stavební práce začaly ve Všejanech před téměř deseti lety. Před pár dny byla dokončena poslední etapa odkanalizování obce. Tím celou obec proťala kanalizační síť. „Poslední, tedy druhá, etapa odkanalizování místní části Vanovice patří mezi menší stavební akce výstavby kanalizační sítě,“ řekla Boleslavskému deníku starostka Všejan Zuzana Nekovářová.

První stavební práce na odkanalizování Vanovic zde započaly 6. června letošního roku. Kanalizační stoky bylo nutné vybudovat v části Hlavní ulice, od místní prodejny potravin až ke konci obce ve směru na Čachovice. Zároveň také ve dvou přilehlých ulicích Polní a Luční. „Celkem je zde položeno téměř 1200 metrů kanalizace,“ uvedla starostka Všejan. Kromě toho zde byla také vybudována čerpací stanice. Ty jsou v místní části Vanovice dvě. „Tato čerpací stanice pomáhá odčerpat splašky z ulic Luční a části ulice Polní. Odtud se výtlakem dostávají splašky do hlavního kanalizačního řadu, následně do první čerpací stanice a poté do čistírny odpadních vod,“ popsala funkci čerpací stanice Zuzana Nekovářová. Stavební práce zde byly dokončeny koncem září a 1. října byla kanalizace uvedena do provozu.

Výstavba druhé etapy kanalizace ve Vanovicích stála téměř 6,3 milionu korun. Finančně se také podílel Krajský úřad Středočeského kraje – Fond životního prostředí. Obci na výstavbu kanalizace přispěl částkou téměř 4,5 milionu korun.

Zatímco v celé obci je na kanalizaci napojeno přibližně 95 procent domácností, v poslední vybudované části Vanovic je napojeno 99 procent domů. „Zbylých pět procent domů, které nejsou v obci napojeny na kanalizaci, tvoří rodinné domy, ve kterých žijí staří lidé, nebo nejsou nikým obývány,“ řekla starostka. Některé z domů, například v ulici Na Prstýnku, už nové majitele mají a probíhají v nich rozsáhlé rekonstrukce. Vedení obce proto doufá, že i tyto domy se na kanalizaci brzy napojí. „Odkanalizováním obce jsme se posunuli do vyššího standardu, co se bydlení týče. Zároveň se tím i zhodnotila cena jednotlivých nemovitostí,“ zaradovala se starostka Všejan Zuzana Nekovářová.

Odkanalizování celé obce spolklo bezmála 47 milionů korun. Na dotacích bylo získáno přes 25 milionu korun. Nejvíce peněz poskytl na vybudování kanalizace Krajský úřad Středočeského kraje – Fond životního prostředí, a to několika částkami v celkové výši 13,5 milionu korun. Téměř 10 miliony korun přispěl i Státní fond životního prostředí a dvoumilionovou částkou i tehdejší Okresní úřad v Mladé Boleslavi. „Na 6. prosince plánujeme ve Všejanech uspořádat prezentaci celé stavby kanalizace. Přítomni budou jak stavitelé jednotlivých etap, tak i zástupci úřadů, jež nám finančně na stavbu kanalizace přispěly,“ dodala závěrem starostka Všejan Zuzana Nekovářová.