Jen málo soch má tak bohatou historii jako ta na Palackého náměstí v centru Dobrovice. Pomník padlým v první světové válce se sochou Prezidenta Osvoboditele byl na svém místě odhalen celkem čtyřikrát. V sobotu se u něj opět sešlo několik desítek lidí, aby si připomněli 165. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Nadaný syn kočího Tomáš Jan Masaryk se narodil v Hodoníně 7. března 1850. Tehdy pochopitelně ještě nikoho nenapadlo, že se z chlapce stane státník, politik a filosof, jehož zásluhy o samostatný stát Čechů a Slováků budou potvrzeny nejen v srdcích milionů, ale i zákonem.

Na Dobrovicko dlouholetý prezident republiky zavítal v roce 1924, když podnikl soukromou cestu do semenářské stanice v Semčicích. Přestože si úřední vítání nepřál, poté, co se zpráva rozkřikla, vytvořili lidé z širokého okolí špalír a státníka spontánně uvítali.

Přímo v Dobrovici mu byla socha za velké slávy odhalena 29. května 1927, v roce, kdy byl znovu zvolen prezidentem. Sochu však čekaly četné peripetie. Za německé okupace byla sňata a zničena. Její autor, legionář a akademický sochař Rudolf Březa ji však vytvořil znovu a opět byla odhalena v roce 1947. Znovu odstraněna byla v roce 1959 – protože Masaryk byl symbolem kapitalismu. Na své místo se vrátila během uvolnění v roce 1968. V čase normalizace, v roce 1973, byla sundána z podstavce naposledy a odvezena k roztavení. Pouze zásluhou dělníků v automobilce se tak nestalo a nepoškozená socha se na místo definitivně vrátila v roce 1990.

„Dva miliony lidí, kteří se zúčastnili Masarykova pořbu v roce 1937 dokládají, jak velkou autoritou byl. On své autority však nikdy nezneužil ve vlastní prospěch. Usiloval o to, aby naše společnost byla společností, kde se lidé nebudou bát a kde si budou sami rozhodovat o svých záležitostech," připomněl na sobotním setkání senátor Jaromír Jermář. Vedle něj se pietního aktu zúčastnili zástupci města, základní školy, kteří se postarali o vkusný doprovod, a zástupci celé řady spolků.

„Je symbolické, že tu dnes máme skauty, neboť Masaryk vyznával skautskou myšlenku – smysl pro pravdu, spravedlnost a čest. Je symbolické, že zde máme baráčníky, neboť Masaryk byl velkým vlastencem. A je pochopitelné, že jsou zde zástupci Československé obce legionářské, neboť o vznik čsl. legií se Masaryk zasloužil měrou největší," dodal Jermář.

Na Mladoboleslavsku si Masarykovy narozeniny připomněli také například ve Veselé u Mnichova Hradiště.