Podle šéfa boleslavských městských strážníků Tomáše Kypty byla v letošním roce oznámení o povinnosti odtáhnout vrak vylepena na čtrnáct chátrajících vozů. „Pět z nich bylo následně majiteli odstraněno, jedno přeparkováno z obecního na soukromý pozemek a další odtaženo na náklady majitele. U posledních sedmi ještě běží zákonná lhůta,“ říká Kypta a připomíná, že v minulém roce bylo ve městě prohlášeno za vraky osmatřicet vozidel.

Lidé se často mylně domnívají, že o odtazích vraků rozhoduje právě městská policie. Ta však případy pouze zjišťuje a dokumentuje, rozhodnutí je na odboru dopravy magistrátu. Padne-li verdikt, že je auto skutečně vrakem, je nejdříve o povinnosti odstranit jej z pozemních komunikací informován majitel. Když nereaguje, vydá správní orgán vyhlášku, která mu odtah nařizuje. Až pokud se do dvou měsíců stále nic neděje, odstraní vůz na náklady majitele a za asistence městské policie odtahová služba firmy Compag.

V poslední době tak zmizel například vrak z parkoviště u Tesca. Na rozdíl od něj vrak u bývalé pekárny Soupek stále zůstává na svém místě. Důvod je však prostý, vozidlo je zájmovým objektem státní policie a souvisí s vyšetřovaným případem, proto nebylo dosud za vrak prohlášeno.

V Mnichově Hradišti problémy s vraky nemají. Nyní je tam podle velitele městské policie Petra Koženého pouze jedno odstavené vozidlo, které splňuje kritéria vraku.

„V nejbližší době bude kontaktován majitel, kterému bude nařízena likvidace automobilu,” říká strážník a dodává, že s vraky byly mnohem větší problémy před pár lety. „Lidé se někdy bohužel domnívají, že pokud někde stojí auto delší dobu, například i jen týden, jde o vrak. To tak ale není. Pokud auto neodstavíte někde v místě, kde to nedovolují předpisy, například v zákazu zastavení, můžete ho tam nechat klidně půl roku,” vysvětluje Kožený a dodává, že majitele případného vraku dohledají za pomoci registrační značky automobilu. „Samozřejmě je složitější, když espézetku nemá, ale i tak se dá majitel zjistit, většinou místním šetřením, kdy se ptáte sousedů,“ popisuje strážník.

Podobné zkušenosti mají i strážníci v Bakově nad Jizerou. „Vzpomínám si na snad jediný odtah, ke kterému u nás došlo někdy před třemi nebo čtyřmi lety. Jinak se nám zatím vždy podařilo dohledat majitele, který pak automobil odstranil,“ zamýšlí se velitel bakovské jednotky Aleš Konývka.