V Bakově nad Jizerou bylo v pátek, 9. prosince, slavnostně otevřeno volnočasové centrum. Povídali jsme si se starostkou Bakova nad Jizerou Janou Štěpánovou.

Čí to byl nápad, vybudovat volnočasový areál?

Byla to souhra nápadů, předně mnoho let areál chátral a když jsem před pěti lety začala pracovat pro město, setkala jsem se s velkou kritikou z řad zastupitelů, že je takový areál bez využití. Nikdo však žádný konkrétní plán využití neměl. A pak začaly ty náhody a nápady, objevily se dotační tituly na volnočasové aktivity. My jsme zvažovali potřeby areálu a našich obyvatel a diskutovali o tom, jak tam vrátit život. Přišli jsme s myšlenkou vybudování volnočasového centra bezpečného pro děti, s možností různorodého využití ani ne tak sportovci, ale námi všemi. Kritika a nedůvěra přetrvávala, ale podařilo se nám prosadit přípravu projektu a podání žádosti o dotaci. A po vybudování pevní etapy následovaly ještě dvě další.

Kolik volnočasový areál stál a jaký je podíl dotací a peněz z rozpočtu města?

Nebudu přesná, ale je to přes tři roky, areál byl budován ve třech samostatných etapách a celkové náklady byly téměř 26 milionů korun, z toho podíl města činil asi tři milióny.

Pro koho je areál určen? Je bezbariérový?

Pro všechny, pro místní zájmové a sportovní organizace, které mohou areál a klubovnu využívat pro svou činnost, ať pravidelnou nebo jednorázovou, pro širokou veřejnost, která do areálu chodí nejen bruslit na in-line bruslích, ale také jen na procházky nebo s dětmi na hřiště, a když v zimě napadne sníh vyznačujeme běžecké dráhy. Areál i klubovna jsou bezbariérové nejen kvůli našim postiženým spoluobčanům, ale také kvůli rodičům s kočárky.

V průběhu realizace projektu nastaly nějaké problémy? Co bylo nejtěžší?

Problémy jsou na každé stavbě, ale to k tomu patří. Bohužel jsme se ale setkali s udavači, kteří kontaktovali poskytovatele dotace s tím, že je areál vybudován nekvalitně a nikoli dle projektu. Kontrola však ukázala opak a sami úředníci z ROP Střední Čechy byli velmi překvapeni přístupem některého z našich spoluobčanů.

Areál se již využívá, nebo jeho otevření bylo pouze oficiální a je podmíněno nějakým datem otevření pro veřejnost?

Areál se využívá, pokud se týká poslední etapy, kdy byly vybudovány klubovny, tam vždy záleží na dohodě s městem. Přednost mají samozřejmě naši partneři projektu.

Paní starostko, budete ho sama nebo vaše rodina také využívat?

Určitě ano, řekněme spíše, že ho využívá můj syn, já dávám přednost jinému sportovnímu vyžití než jsou in-line brusle, ale v areálu jsem i tak velmi často a ráda se účastním i většiny akcí, které v areálu probíhají.

Vaše postřehy…

Jsem velmi ráda, že se nepodařilo prosadit některý z návrhů na prodej areálu, jeho zavezení nebo přeměna na stavební parcely. Jsem ráda, že areál znovu začíná ožívat a našli si ho nejen bakovští občané, ale i lidé z širokého okolí. Užívá se denně a je natolik velký, že se v něm mohou konat různé akce, například Dema pohár města Bakova nad Jizerou, při kterém letos startovalo více než pět stovek dětí. To mi dělá opravdu radost.