V případě, že nenastanou komplikace, práce by měly být zahájeny v září a dokončeny v únoru až březnu příštího roku. „Přebudování sklepních prostor by mělo stát více než čtrnáct miliónů bez daně,"   informoval o tom náměstek primátora Adolf Beznoska. „Uvidíme, kam cenu posune soutěž. Osmdesát pět  procent by mělo být hrazeno z projektu Evropské unie, je to tedy dotace v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Patnáct procent a neuznatelné náklady pak půjdou k tíži rozpočtu města," doplnil náměstek Beznoska.

Úprava podzemí je totiž poslední částí výstavby volnočasového areálu na Staroměstském náměstí.
Zmiňme, že od minulého roku je zde v provozu parčík s herními prvky nad parkovacím domem a také netypický vstupní objekt do podzemí s charakteristickou skleněnou kopulí, který již nyní slouží i pro různé akce a výstavy.

Na podzim by tedy mělo dojít k plánované třetí části a tou je právě přestavba sklepů. A jak by vlastně přebudované sklepení mělo vypadat? „Vzájemným propojením dvou větších sklepních prostorů, vůči sobě umístěných v rozdílných výškách a polohách, vznikne labyrint sklepních prostor, kterým bude možné volně procházet. Základem celého řešení bude kvalitní bezpečnostní systém s audiotechnikou a kamerami. Špičková technika umožní i některé zábavné efekty. Navíc zde budou různé herní prvky," popsal, co možná nejpřesněji náměstek Beznoska, který věří, že budou tyto prostory pro návštěvníky velmi atraktivní.