Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník se pyšní lučními pěnovcovými prameništi a slatinami, na nichž roste vzácná vegetace. Jedná se především o bezkolenc modrý, ale také o sítinu slatinnou, toliji bahenní či suchopýr širokolistý. Kromě toho zde žije také mnoho chráněných živočichů, například ropucha obecná, užovka obojková a celá řada dalších vzácných druhů žab či ptáků. I jim obnova vodních ploch zlepší životní podmínky.

Podle ředitele divize VLS Mimoň Romana Vohradského je cílem obnovy dvou rybníčků stabilizace vodního režimu v lokalitě a rozvoj její biodiverzity. Zdůraznil však, že jejich návrat do krajiny bude plnit také estetickou funkci. „Zvolili jsme pro jejich stavbu konstrukci s hutněnou sypanou hrází, která zaroste vegetací, čímž vodní dílo v maximální možné míře zapadne do krajiny,“ přiblížil projekt.

Obě vodní plochy vyšly na přibližně 3,3 milionu korun, přes dva miliony pak pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jelikož se jedná o vizuálně atraktivní prostor, do budoucna by zde měly vzniknout také lavičky, aby se zde lidé při procházkách mohli posadit.

Iniciativu Vojenských lesů kvitují členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice. „Obnovu dvou rybníků u městyse Loučeň velmi vítáme, každé zadržení vody v krajině je v dnešní době klimatických změn důležité. Navíc jde o lokalitu, v jejíž blízkosti je území chráněné evropskou soustavou Natura 2000, kde se nachází prameniště s charakteristickými mokřadními rostlinami,“ okomentoval dění za ČSOP Klenice Ondřej Kořínek.

Význam revitalizace

Revitalizace vodních prvků má podle něj dva zásadní významy. „Jednak v suchých obdobích pomáhá doplňovat chybějící vodu v krajině, pomáhá ochlazovat okolí, poskytuje vodu živočichům. V deštivých obdobích vhodně zvolené úpravy pomohou zadržet vodu, zpomalit odtok většího množství vody či usměrnit tok do míst, kde nenapáchá škody,“ doplnil Kořínek.

Obnova obou rybníků je součástí programu Živá voda, který u státního podniku běží do roku 2015. Vojenské lesy v jeho rámci investovaly po celé republice již více než 100 milionů korun do budování vodních děl, která mají zadržet vodu v přírodních lokalitách v jejich správě. Na Boleslavsku státní podnik aktuálně v rámci programu finišuje i další projekt. Ten se týká obnovy vodního díla nedaleko obory Prosíčka u Mnichova Hradiště. Vedle rybníku by zde na Mukařovském potoku měly vyrůst také dvě tůně.