„Zpracování adaptační strategie má za sebou první ze tří fází. S výsledky analytické části se může na workshopu seznámit také široká veřejnost,“ připomněla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Analytická část adaptační studie se zabývá klimatickými, družicovými, geografickými nebo socioekonomickými daty.

Analytická část adaptační studie se zabývá klimatickými, družicovými, geografickými nebo socioekonomickými daty.
Zhruba hodinový workshop vzhledem k opatřením proti šíření koronavirové nákazy proběhne on-line: 28. dubna od 16 hodin.

V den konání workshopu se zájemci o něj mohou přihlásit na odkazu: https://tinyurl.com/adaptacnistrategie, a to jako účastník živé události v MS Teams. Tam bude možné také pokládat dotazy pomocí chatu.

Adaptační strategie ČR identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládají největší dopady změny klimatu. Aktualizovaná studie se zaměřuje na nejnovější údaje a poznatky o změně klimatu v celosvětovém a evropském kontextu.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR