Nové plocha, která vyroste na místě stávajícího skateparku, bude mít téměř tisíc metrů čtverečních, překážky po obou stranách a novou mlatovou cestu. Vyjde na necelých sedm milionů korun. V ideálním případě bude skatepark postaven v roce 2024.

Architektonickou studii zpracovalo pražské U/U Studio specializující se na městské prostředí a implementaci streetových aktivit do veřejného prostoru. Městu dali na výběr tři varianty. „Rada jednohlasně podpořila nejvelkorysejší návrh, jehož realizace by měla přijít na zhruba 6,7 milionů korun,“ potvrdil mluvčí radnice Martin Weiss.

Architekti při návrhu nového skateparku vycházeli z morfologie místa – skatepark je umístěný v malém údolí mezi dvěma svahy – a využili jeho povahu přirozeného amfiteátru. Na obou svazích navrhují vznik překážek různých tvarů, a to z monolitického betonu, který by měl nahradit stávající, notně vysloužilé plechové překážky.

Z cyklistického seriálu pro veřejnost 'Kolo pro život' na Krásné louce v Mladé Boleslavi.
Závody i bohatý program. Kolo pro život přiláká na Krásnou louku stovky dětí

Velkou výhodou betonového provedení bude minimalizování hluku. Jednolitost šedého betonu architekti navrhují rozbít prvky z probarveného betonu a celý areál rozdělit na západní a východní část s přístupovou cestou z probarvené dlažby. Dláždění bude z materiálu, který nebude bránit plynulé jízdě na skateboardech všech druhů koleček.

V západní části vznikne pro chodce ještě jedna pohodlná mlatová stezka pro nerušený průchod, a to mezi betonovou plochou určenou jezdcům a posezením na dřevěných trámech umístěným na západním svahu, odkud budou mít diváci celý areál jako na dlani.

Radní podpořili nejrozsáhlejší variantu

Architekti zpracovali tři varianty řešení, přičemž dvě levnější varianty obsahovaly překážky pouze na jedné straně areálu. Radní však jednoznačně podpořili rozpracování nejrozsáhlejší varianty, která počítá s plochou skateparku 928 metrů čtverečních, překážkami na obou stranách, a navíc i zmiňovanou mlatovou cestou vedoucí kolem areálu.

Koncert kapely Vesna v úterý 10. května 2022.
PODÍVEJTE SE: Ve Škoda Muzeu zahrála Vesna s Michalem Hrůzou

Současný skatepark vybudovala v roce 2006 v areálu někdejšího letního kina v severní části města firma Mystic Constructions. Od té doby se o sportoviště staralo město a místní skateboardingová komunita. Právě ta v posledních letech aktivně usilovala o komplexní obměnu areálu a výrazně se mobilizovala v minulých letech během vzniku Plánu rozvoje sportu v Mnichově Hradišti do roku 2030. Díky tomu dostal projekt skateparku vysokou prioritu. Dalším krokem ke stavbě nového areálu bude nyní výběr projekční kanceláře, která připraví projektovou dokumentaci.

Město bude také shánět na celý projekt dotace. Podle místostarosty Jana Mareše město osloví jak fond boleslavské automobilky, tak bude sondovat možnosti získat peníze ze státních i evropských fondů. „Chtěli bychom projekt alespoň z padesáti procent financovat pomocí dotací,“ doplnil místostarosta. Pokud se záměr podaří, stavba by měla být zahájena v roce 2024.