Jak potvrdila místostarostka Hrušova Zuzana Vopravilová Hamplová, čas od času jsou za obcí u silnice vyhozeny pytle nebo menší kupa bioodpadu. „V místech kde se kupil bioodpad jsme umístili výstražné cedule se zákazem skládky a upozorněním, kam se bioodpad správně vyváží. Pytle se směsným odpadem pak uklidí obecní pracovníci," konstatovala místostarostka. Obyvatelé Hrušova tak nejčastěji zbavovali bioodpadu. „Vozili ho do míst, kam ho dříve vyvážely i jiné generace," dodala.

Aby lidem nedávali záminku k černým skládkám, zajišťuje obec dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, velkoobjemový kontejner. Z rozpočtu na něj vynaloží sedm tisíc.

Boseň

V polovině března s černou skládkou bojovali například v Bosni. „Dosud se nám viníka nepodařilo najít," sdělila starostka Hana Maudrová. Tehdy neznámý pachatel vysypal plný vůz betonových střešních tašek na místo, které rozhodně nebylo určeno ke hromadění odpadu. Problém řešili i policisté.

„Tašky z místa téměř zmizely. Zřejmě si je odvezl někdo, kdo se o skládce z našich upomínek dozvěděl," popsala současnou situaci starostka. Předpokládá, že se jich ujal někdo, komu se hodily. „Nebylo by jednodušší, kdyby místo založení černé skládky byly tašky za odvoz nabídnuty někomu, kdo by je upotřebil? Takovou nabídku bychom rádi zveřejnili na našich webových stránkách i vyhlásili rozhlasem," ukazuje na snadnou variantu.

Nicméně místo černé skládky pravidelně kontroluje a prozatím se tu náznak dalšího navážení neobjevil. Nechce ale nic zakřiknout.
O tom, jak lidé v Bosni či návštěvníci obce, nakládají s odpadem, poznali dobrovolníci, kteří se v dubnu zapojili do celostátní akce Ukliďme Boseň. A jak Hana Maudrová upozornila, po celé obci sebrali 1,620 tun odpadu různého druhu.

Přitom jsou nejen v Bosni, ale i na Zásadce či Mužském sběrná místa pro tříděný odpad, Bosni je navíc kontejner na drobnou elektroniku i textil, na obecním úřadě nechybí schránka na světelná tělesa. „Zdá se mi, že v poslední době lidé o životní prostředí kolem sebe více dbají. V budoucnu bychom rádi vybudovali sběrný dvůr," dodala starostka.

Dolní Krupá

Černé skládky kolem silnice II/268 a III/26828 trápí i Dolní Krupou. Někdy se odpad povaluje i u autobusových zastávek nebo u odpočívadel. "Problémy bývají také v lesích, které zaujímají převážnou část katastru obce. Někdy řešíme také problém se stavební sutí nebo rostlinným odpadem, kdy si někteří namísto toho, aby si udělali někde v rohu zahrady kompost, pletou veřejné pozemky se skládkou. Netýká se to ale občanů obce, ti se myslím, chovají vzorně a stále zvyšují podíl roztříděného odpadu," sdělil starosta Dolní Krupé Lukáš Nedvěd.

Pokud se problém se skládkou objeví, řeší ho prakticky okamžitě, a to úklidem na náklady obce. Naštěstí rozsah černých skládek není velký. "Rád bych apeloval na řidiče, aby si uvědomili, že každým vyhozením odpadků z oken aut poškozují životní prostředí obyvatel a politováníhodným způsobem hyzdí obec i okolí komunikace. Osobně jsem několikrát přistihl původce černé skládky a vždy jsem to řešil domluvou," popsal starosta.

Nejčastější problém s odpady eviduje v okolí dvou zmíněných komunikací - II/268 a III/26828. Jde buď o odhozené odpadky, především obaly od nápojů, PET lahve a plechovky, ale často i pytle s odpadem. Obec se snaží udržovat čistou, a tak každých čtrnáct dnů obecní zaměstnanci čistí příkopy a nasbírají pravidelně tři 120 litrové pytle. Odpad poté roztřídí.