Kolem sobotní osmé hodiny ranní většina lidí vyspávala po náročném pracovním týdnu. Do bývalého vojenského prostoru Vrchbělá se tou dobou z široka daleka sjížděly hasičské vozy. Z Kněžmosta, Chotětova, Kosmonos, Luštěnic, Podlázek a mnohých dalších měst a obcí.

Nehořelo, ani neprobíhala výstava hasičské techniky, jak by mohl usoudit ten, kdo by se právě nacházel v areálu Motorlandu. Přesto zde byly k vidění dvě desítky hasičských vozidel různé velikosti a stáří a nepočítaně hasičů. Rovněž různé velikosti a stáří.

Odborné přípravy velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů z okresu Mladá Boleslav se zde zúčastnili zástupci 19 měst a obcí.
Na osmi stanovištích rozmístěných po celém areálu se seznámili s moderními trendy v oblasti hasičské výstroje, novými zásadami používání radiostanic, nejnovějším hasičským vozem společnosti Tatra, zopakovali si základy zdravovědy, podstoupili test odborných znalostí, školení věnované nakládání s nebezpečnými látkami i test fyzické kondice. Třešničkou na dortu byl průzkum zakouřeného objektu se sníženou viditelností.

Půldenní školení absolvovali hasiči v dobré náladě.

Ve vysílačkách bude brzy platit řeč kódů

Na stanovišti uprostřed areálu byla nálada velmi uvolněná. Zdánlivě se tu nic nedělo. Podezřelé. Ve vozidle obklopeném zvenku hasiči však probíhalo školení a příprava vysílaček. „Zanedlouho už hasiči nebudou podávat během zásahu slovní hlášení, ale budou se hlásit prostřednictvím kódů. Na tomto stanovišti dochází k programování radiostanic," vysvětlil Milan Syrový. Hasiči po příchodu na místo odevzdali radiostanice, jejich kolegové jim do nich nahráli nový software a naučili je pracovat se systémem kódů. Jeho cílem je zvýšit efektivitu, urychlit proces hlášení a tím i rychlost každého zásahu. „Musíme minimalizovat lidský faktor," doplnil Syrový.

Nasadit přístroje, chytit hadici a jde se do neznáma

Fyzickou zdatnost, teoretické znalosti i techniku zásahu otestovala odborná příprava velitelů a strojníků hasičských jednotek.

Z červeného stanu se začalo kouřit už během ranního nástupu. Nic se zde však nevzňalo, to by bylo na hasičském školení skutečně kuriózní, zkoušející ještě před zahájením programu testovali nový mlhostroj. Ten starý se totiž minule po několika desítkách minut zasekl a o vyzkoušení atraktivního stanoviště tak řada jednotek přišla.

Nabídku vyzkoušet si orientaci v uzavřeném stanu o rozloze několika desítek metrů čtverečních, kde není vidět na krok, jsem pochopitelně využil. Stačilo pár kroků, a nebýt jasnějšího světla patrného u vchodu, možná bych cestu ven sám hned tak nenalezl. V tomto prostředí měli hasiči dokázat najít nehybnou postavu, bezpečně ji dopravit ven a předat do rukou záchranářů.

„Jaká je správná technika zásahu v tomto prostředí? Předně je důležité mít kompletní zásahový oděv a dýchací přístroj, protože když hoří dům, těžko se tam setkáte s diskotékovým kouřem, jaký máme tady," zavtipkoval nadpraporčík Jan Niko. „Hasiči by s sebou měli mít proud. Jednak proto, aby mohli ochlazovat své okolí, jednak proto, aby se podél hadice případně dostali ven z prostředí, kde není vidět na krok," dodal následně.

Ale to už se přiblížila první jednotka. Hasiči se připravili, nasadili dýchací masky, chytili se hadice a za velitelem postupně v podřepu vstoupili do mlhavého prostoru. Za pár chvil se vynořili ven i s hadrovou figurínou. Na tu osmdesátikilovou se nyní čeká, takže příště už bude tato disciplína o zhruba 78 kilogramů náročnější.

Průzkumu, jaký měli hasiči na tomto stanovišti bezchybně předvést, se vždy účastní velitel zásahu, nebo jím pověřená jednotka. Minimálně musí na průzkum vyrazit dva hasiči. Následně si mohou vysílačkou zavolat posily.

Nová tatrovka: je to kolos

Seznamování s novým značením hasičských vozů, čerpání informací spojených se strojní službou a demonstrace nejnovějšího modelu hasičského vozu určeného k velkokapacitnímu hašení čekala na jednotky na velkém okruhu kolem areálu.

Tatra 815-7, kterou od loňského roku vlastní i profesionální hasiči z Mladé Boleslavi, pojme 9000 litrů vody, 540 litrů pěnidla a sedí na inovovaném podvozku. Na první pohled působí těžkotonážním, ale kompaktním dojmem.

Někteří ji nadšeni obcházeli, jiní už nacházeli mouchy. Například silné přední sloupky omezující výhled z vozu.

Velitel Zdeněk Bidzilia: Při ostrém zásahu je dobré, když se hasiči nevidí úplně poprvé

Najít v areálu Motorlandu Zdeňka Bidziliu, vrchního komisaře a velitele celé sobotní akce, nebyl lehký úkol. Přesto jsme se mezi davy hasičů v pracovních uniformách nakonec našli a mohli tak prohodit pár slov o významu školení dobrovolných hasičů.

Jak často se pro sbory dobrovolných hasičů pořádají akce tohoto typu?
Odborná příprava vychází z pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Dnes se tu koná školení pro strojníky a velitele. Strojníci absolvují přípravu v rozsahu 16 hodin během pěti let, velitelé třikrát osm hodin během stejné doby.

Kolik se dnes účastní sborů? Patří všechny do stejné kategorie?
Zvali jsme 21 jednotek sborů dobrovolných hasičů kategorie JPO III, což jsou jednotky, které v případě potřeby zabezpečují výjezd jednoho družstva do 10 minut. Všechny operují na území Mladoboleslavska. Reálně jich dorazilo devatenáct.

Zmínil jste, že školení je nutné podstoupit v určitém objemu povinně. Může být některým jednotkám na překážku nedostatečná vybavenost?
Určitě to může být limitující faktor. Minimální technická i věcná vybavenost je stanovena v legislativě a je tedy všude stejná. Záleží však na finančních možnostech obcí a měst. Někde koupí něco navíc, jinde ne. Největší problémy jsou spojené s technikou, protože ta velmi rychle stárne. Některé jednotky dokonce používají velmi zastaralé vybavení. Obce či města však na jejich modernizaci mnohdy prostě nemají.

Dnešní školení je určeno pro velitele a strojníky. Můžete mi přiblížit, jaká je vlastně skladba jednotky dobrovolných hasičů?
V kategorii JPO III musí mít minimálně čtyři strojníky, jednoho velitele a dva velitele družstev. Opět to vychází z vyhlášky ministerstva vnitra. Při každém výjezdu je družstvo sestaveno minimálně z jednoho velitele, strojníka, řidiče a dvou hasičů.

Jak vám vyhovuje zázemí Motorlandu?
Akce tohoto typu zde pořádáme už od roku 2008, nebo 2009 a rádi se sem vracíme. Zázemí je perfektní a je tu i dost místa, kde parkovat techniku. Ideální prostor.

Fungují setkání tohoto typu i jako určitý teambuilding?
Sice tady plníme povinnost, kterou nám ukládá zákon, ale i vámi zmíněná druhá rovina má velký význam. Jednotky se setkají, vymění si informace a zkušenosti a neformálně se seznámí. Určitě to má význam, protože personální sestava jednotek se příliš nemění a při ostrých zásazích se hasiči alespoň nevidí poprvé. Často už vědí, jakou třeba jejich kolegové používají při zásahu techniku. Odborná příprava je i o posilování těchto vztahů.