Kroky stovek domácích i zahraničních turistů vedou každý rok do Muzea hraček v Benátkách. To se nachází v druhém patře benáteckého zámku. Vedení města zvažuje rozšíření soukromého muzea, které nemá v republice obdoby.

Jediným háčkem jsou vhodné prostory pro budoucí rozšíření. „Máme eminentní zájem na tom, aby se Muzeum hraček rozšířilo. Majitel muzea Jiří Fiala má ještě další exponáty, které bohužel kvůli omezenému prostoru nemůže vystavovat. Víme, že zámek i Benátky získaly atraktivitu tím, že zde pan Fiala toto muzeum vytvořil,“ uvedl Jaroslav Král, starosta Benátek.

Jednou z možných variant rozšíření muzea by byl prostor v jednom křídle zámku. Zde však sídlí společnost AVE CZ. „S vedením společnosti AVE budeme jednat 24. března v Praze. Pokud bude jednání úspěšné, počítáme s křídlem zámku pro Muzeum hraček,“ uvedl Král.

Společnost AVE CZ v minulém roce postavila na skládce v Benátkách třídírnu odpadků. Část pozemků na skládce však patří i městu. Pokud by se sídlo firmy přestěhovalo do těchto prostor, kde je umístěn i administrativní blok, Benátky by částkou za pozemky ve svém majetku zohlednily nájemné, které má AVE CZ na zámku předplacené.

Rozšíření muzea vřele vítá i jeho majitel Jiří Fiala. „V současné době je muzeum rozdělené. Návštěvníci musí přecházet z jedné části přes nádvoří do druhé. Samozřejmě bych uvítal, kdyby byly místnosti v jednom celku,“ podotkl Jiří Fiala.

Muzeum hraček v Benátkách, jež vlastní největší sbírku historických hraček v republice, letos oslaví již deset let své existence. Za tu dobu se stalo oblíbeným cílem domácích turistů a také návštěvníků ze všech koutů světa. Podle Jiřího Fialy letos muzeum připravuje novou expozici Japonské historické hračky a pokojíčky. Vidinou do budoucna je do muzea umístit i dílo Jaroslava Vancla, benáteckého rodáka, jenž je autorem populární stavebnice Merkur.