Jak ale uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu Josef Macoun, má to samozřejmě hned několik důvodů. „Hlavním cílem je výrazně zlepšit kvalitu komunikací ve městě, zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů a řidičů. Díky těmto úpravám dojde také k rozšíření kapacity parkování s minimálním zásahem do zeleně a  celkově se tím zpříjemní žití v Mladé Boleslavi." Jak dále řekl, velkým přínosem je komunikace se zástupci samospráv bytových jednotek. Jejich postřehy, připomínky a žádosti se právě teď promítají do reálu.

„Je to pro nás velká pomoc. Z pozice člověka, který v dané lokalitě žije, se lépe dají problémy definovat," míní Macoun. Změní se i některé vyšlapané cestičky, o kterých jsme vás již v minulosti v Deníku informovali. Tam, kde je to možné, budou blátivé vyšlapané cesty pokryty zámkovou dlažbou. Zvýší se bezpečnost a bude je možné i v zimě uklízet. Chodci také pocítí změnu k lepšímu v novém vodorovném dopravním značení a připravuje se i nasvěcování vybraných přechodů pro chodce, či umístění nových bezpečnostních prvků v blízkosti obytných domů.

Zkrátka ale nepřijdou ani řidiči. „Rozšíříme parkovací kapacitu, provádí se klasická oprava  povrchu komunikací, v některých případech dojde k odvodnění, stanovíme režim parkování, což rovněž přispěje k navýšení kapacity, ale v některých místech vyhradíme parkování pouze pro bydlící," vyjmenoval Macoun. Téměř všechny práce by měly být hotovy do konce letních prázdnin.

Ve dvou případech to ale možné nebude. „Například ulice U Stadionu a 17. listopadu. Ty se jistě nestihnou dokončit do konce léta.  Jedná se o náročnější akce a museli jsme je rozdělit na etapy kvůli velkému deficitu parkovacích míst a zajištění dopravní obslužnosti obytných domů a provozoven," upřesnil vedoucí odboru dopravy. Od všech úprav se očekává především zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů. A kterých ulic se to konkrétně týká a jaké změny se tam chystají?

U Stadionu (mezi ulicemi Na Radouči a Havlíčkova) rekonstrukce, budování nových parkovacích ploch,

17. Listopadu (vnitrobloky k ulici Mládežnická)- rekonstrukce budování nových parkovacích ploch,

Vinecká – Neuberk, opravy chodníků,

Václavkova (od Čechovy směrem k Sparingu) – rekonstrukce chodníku na cyklostezku,

Purkyňova – výstavba parkovacích ploch,

V. Klementa  – mezi Husova –  B. Němcové  – rekonstrukce chodníku,

Čechova – rekonstrukce části chodníku,

Dukelská  mezi Táborská a Smetanova – rekonstrukce chodníku,

Dukelská – Pokračování od Laurinova – po S.K. Neumanna,

J. Palacha – vnitroblok – balení chodníku, Vnitrobloky J. Palacha ,

17. Listopadu – opravy a rekonstrukce spojovacích chodníčků,

Dřevěná lávka Podlázky- Na Radouči ( oprava a natření),

Nové autobusové zastávky ( Laurinova, 17. Listopadu, Havlíčkova, Podlázky),

Rekonstrukce chodníku Jaselská (u Ekozahrady),

Laurinova ( naproti 4. bráně)- úprava parkovacích ploch, zjednosměrnění, zavedení rezidentního štítu.