Obyvatelé, kteří jezdili denně do zaměstnání do měst, změnu takřka nepocítili. Naopak. Ale senioři, kterým dělala problém i obyčejná chůze, vesnickou prodejnu více než ocenili. Navíc prodavač byl člověk, který měl přehled.

Jak je to s malými prodejnami dnes? Fungují? A co v nich lze nakoupit? Podívali jsme se jim na zoubek.

Hrušov

Ještě do konce loňského října fungoval obchod v Hrušově, v obci, kde žije kolem dvou set obyvatel. Kromě základních potravin nabízel nápoje i drogérii. „Prodejna měla velkou historii. K úpadku využívání došlo ale poté, co byl v devadesátých letech zrušen zdejší kravín. Lidé si našli zaměstnání mimo Hrušov a tím odpadl i počet zákazníků," nastínila místostarostka Hrušova Zuzana Vopravilová Hamplová.

Obchod se nacházel v samostatné budově, v bývalé Jednotě. Nyní je prostor prázdný a obec ho na své náklady musí přes zimu temperovat. „Pochopitelně, prodejna na vesnici není příliš výdělečným businessem, ale lidé na ní byli zvyklí, a tak jsme ji museli dotovat z rozpočtu částkou přibližně sto tisíc. Když jsme ale po letech sečetli náklady a výnosy, s místními obyvateli jsme uznali, že provoz obchodu je prostě nehospodárný a v roce 2014 došlo k jeho prvnímu uzavření," sdělila místostarostka Hrušova.

Jenže minulý rok v létě se podařilo najít soukromého nájemce, který si prodejnu pronajal za symbolický nájem a chvíli se zdálo, že komfort pro obyvatele zůstane zachovaný. I když si z výdělků hradil energie, za několik měsíců došel k závěru, že obchod nelze udržet a v říjnu se dveře prodejny zavřely úplně.
Přesto místní neztratili možnost nakoupit si v obci. „V pondělí a ve středu dopoledne přijíždí do Hrušova pojízdná prodejna se základními potravinami, které platíme 500 korun, a v úterý po obědě je k dispozici prodejce s masem. Ten jezdí zdarma," dodala Zuzana Vopravilová Hamplová s tím, že několik občanů si zajede nakoupit také do sousedních Horek nad Jizerou, do Brodců a samozřejmě do Benátek nad Jizerou, případně do Mladé Boleslavi.

Josefův Důl

Stejný problém nastal i v Josefově Dole. Zdejším obchod s potravinami vzkvétal do doby, než byl zrušen textilní závod Tiba, kde v té době pracovalo kolem pěti set zaměstnanců. Jelikož obchod nespadal pod správu obecního úřadu (dříve místní národní výbor), nijak do provozu nezasahoval. „Zdejší obyvatelé ale svou kupní silou nemohli zajistit, aby byl jeho provoz rentabilní a společnost obchod uzavřela," vysvětlil starosta Otomar Pohl.

Navíc, jak potvrdil, je převážná většina obyvatel zaměstnaná v Mladé Boleslavi. „Nejbližší kamenná prodejna potravin je asi v kilometr vzdálené Debři, což někteří lidé využívají. Navíc mají obyvatelé možnost využít speciální městský autobus, který je jednou v týdnu doveze přímo k hypermarketu Na Radouči," řekl Otomar Pohl.

Obec zkoušela také zavést pojízdné prodejny potravin i masa. Provoz obou byl ale kvůli malému zájmu ukončen. Navíc v zimních měsících řidiči jen těžko dodržovali dobu příjezdu a místní tak na ně mnohdy čekali poměrně dlouho. „V současné době v obci není žádný obchod. Funguje u nás ale pekárna, která se specializuje na výrobu chleba a preclíků, a nechybí u nás ani restaurace, kterou místní rádi využívají," dodal starosta Otomar Pohl.

Boseň

To v Bosni prodejna funguje. I když také měla namále. Už jsou to dva roky, co se budovu bývalé Jednoty odhodlala prodat původní majitelka, která zdejší obchod vedla patnáct let. Koupil ji od ní vietnamský obchodník a díky němu se obyvatelé mohou zásobit. „S fungováním jsme velmi spokojeni, a to nejen proto, že je obchod otevřený denně. Ve všední dny od sedmi do šesti večer, o víkendu do čtyř hodin odpoledne," konstatovala starostka Bosně Hana Maudrová. Vyzdvihla i kvalitní zásobování potravinami, masem, drogérií, krmivem pro zvířata i drobným textilem a domácími potřebami. „Pokud něco jeden den není, další den už to v polici najdeme. Kromě toho majitel ví, o jakou značku konkrétního zboží mají zákazníci největší zájem," dodala starostka s tím, že pravidelnými zákazníky jsou mimo jiné řidiči kamionů.

Vinařice

Také ve Vinařicích dosud obchod drží. „Fungovat začal v osmdesátých letech, kdy byl postavený se sousedícím pohostinstvím. Pochopitelně se zde vystřídalo několik provozovatelů, ale v současné době zde prodává už skoro dvacet let jeden manželský pár," vysvětlil starosta Jiří Kohout.

Náklady za provoz nejsou pro obec nijak likvidační. Vinařice jsou majiteli obchodu a každý měsíc inkasují nájemné, které během roku investují do drobných oprav i vybavení. „V současnosti máme vypracovanou studii na zateplení fasády, výměnu oken a výloh, a tak se zdá, že budova v nejbližší době už nebude svým vzhledem připomínat doby minulé," věří Jiří Kohout.