Aby bylo školství kvalitní, musíme mít kvalitní učitele a kantory, uvedl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. Dosáhnout toho chce několika způsoby: tím prvním má být to, že dobrým učitelům nabídne atraktivní plat. Školství tak chce vedení mladoboleslavské radnice podpořit finančně.

Jak chce však primátor ovlivnit platy, když ty se neřeší primárně na komunální úrovni? Jisté možnosti tu pro města jsou, vysvětlil. „Něco je dané zákonem, nějaké peníze pro školství můžeme přidat z městských peněz. Nechci říkat v jaké míře, dává se to dohromady,“ řekl k problematice primátor. O kolik by si tedy mohli učitelé polepšit, zůstává zatím nezodpovězenou otázkou.

Další ambicí, o které Raduan Nwelati hovořil, je změna spíše koncepčního charakteru. Jak primátor vysvětlil, co ve městě chybí, je taková škola, která by své žáky vyučovala v cizím jazyce. Současně ale připouští, že tato změna je běh na delší trať. „To je věc, která není uskutečnitelná rychle, ale byl bych rád, kdyby taková škola vznikla,“ uvedl primátor.

Svůj důvod pro takový projekt Raduan Nwelati má; a souvisí se Škoda Auto, vysvětlil, konkrétně s managementem. Naznačil totiž, že by se pro manažery mohla stát Mladá Boleslav atraktivním místem k žití a mohli by třeba opustit Prahu a pobývat v Mladé Boleslavi, pokud by měli ve městě dostupný tento typ školy. „Hodně manažerů ze Škodovky bydlí v Praze právě proto, že potřebují školy, které vyučují v jiném jazyce než v češtině. Když počítají s tím, že se za pár let přesunou do jiného státu, tak když budou mít děti českou školu, může to být komplikace. Když budou vyučovány v angličtině, nebo němčině, tak to bude snazší,“ řekl primátor k jedné z věcí, kterou chce prosadit.

Stejně tak se chce vedení města zaměřit na problematiku speciálního školství, pokračoval primátor. Ostatně proto nově funguje komise rady města, která se zabývá školstvím pro handicapované děti. Podle slov primátora se v dnešní době objevují častěji u dětí různé poruchy např. autistického typu. „Asi to je tím, že společnost funguje podstatně rychleji, než v minulosti, lidé jsou pod stresem,“ zauvažoval.

Podle něj je tato oblast dalším směrem, kam se má pozornost vedení města ubírat. Připouští ale, že tato oblast není tradičně tou, kterou se města zabývají; problematiku totiž řeší obvykle správa o úroveň výš. „Přestože to není povinností města zřizovat speciální školy, obvykle to dělá kraj, nic nám nebrání, abychom byli iniciátory ve spolupráci s krajem,“ poznamenal Raduan Nwelati.

Od 1. února navíc začne působit v Mladé Boleslavi nový vedoucí odboru školství. Bude to Petr Dostál, který v současné době působí jako zástupce ředitele na Pekařově gymnáziu. „Myslím, že to může přinést silný posun, co se týká fungování škol. Když přijde někdo nový, chce se ukázat a přijít s novými myšlenkami,“ řekl k novému obsazení postu Raduan Nwelati.