Města i obce mají stanoveny své rozpočty pro letošní rok. Ten svůj má i Mnichovo Hradiště. S rozpočtem zastupitelé seznámila na několika schůzkách inženýrka Kolomazníková z finančního odboru MěÚ.  Čisté výdaje jsou vyšší o zhruba 37 mil korun, tento schodek je hrazen z úvěru, který slouží k financování investiční akce  (kanalizace Mn.Hradiště – Veselá).

Rozpočet vytváří také rezervu 16 mil. korun, která je v rezervním fondu města. Rozpočet je navržen jako schodkový.  A předpokládaný vývoj do dalších let? „Stejně jako na ostatní města naší velikosti má na náš rozpočet nepříznivý dopad zhoršený výběr daní. Ve výsledku to znamená citelné snížení příjmové položky rozpočtu. Prioritou rozpočtu je zabezpečení chodu města. Realizace ostatních záměrů se bude odvíjet od plnění rozpočtových příjmů, řekl Deníku starosta města Arnošt Vajzr.

Po odečtení výdajů na provoz všech zařízení a činností města, včetně dopravní obslužnosti, tedy městu zbývá méně na opravy a údržbu našich objektů, komunikací, dětských hřišť a podobně.  

Současná ekonomická situace státu a výhled pro příští období nenaznačuje, že by měl nastat zásadní obrat. Z toto důvodu rozhodlo zastupitelstvo města o vytvoření rezervního fondu, který by umožnil překlenout případné krizové období.

„Investiční akce tak budou omezeny a pouze v případě výhodných dotačních podmínek bude zastupitelstvo města jednat o zařazení takové akce do rozpočtu města,“ dodal starosta Hradiště Vajzr.