V současné době je připravena studie pro využití objektu. Ta počítá s tím, že v domě vzniknou mimo jiné i dvě až tři třídy v rámci rozšíření kapacity místní základní školy. Se začátkem výuky v těchto třídách se počítá v září příštího roku. Už nyní je však jasné, že náročná a citlivá rekonstrukce bude stát řádově desítky milionů korun. Pomoc už přislíbil Nadační fond Škoda Auto, který o projekt projevil zájem.

Od června funguje v Klaudiánově nemocnici nový denní stacionář interního oddělení.
Interna v Boleslavi otevřela denní stacionář. Uvolní se tak lůžka na oddělení

„Jiří Kroha patří historicky k nejvýznamnějším osobnostem naší architektury. Tímto krokem chceme přispět k tomu, aby i pro další generace zůstal zachován jeho odkaz na Mladoboleslavsku, kde díky své architektonické činnosti zanechal velmi výraznou stopu,“ uvedl Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Zachování rukopisu architekta

Plánovaná revitalizace budovy, jejíž součástí byla od počátku kromě kanceláří okresní správy a sociální péče také zasedací síň okresního zastupitelstva, dále síně muzea, pošta, obchody a byty, by neměla ohrozit původní rukopis architekta Jiřího Krohy. „Chceme zachovat maximální množství dochovaných detailů a prvků, které jsou součástí budovy,“ přiblížil plán architekt Jan Bárta.

Budova z roku 1926 se momentálně nachází v nevyhovujícímu stavu. O jejím přesném využití v budoucnu bude vedení města ještě jednat. Jan Bárta ale dodal, že případná modernizace by měla v budoucnu umožnit víceúčelové využití budovy. Revitalizace je však vzhledem ke stavu domu nezbytností.

Pražský rodák Jiří Kroha se zapsal do dějin architektury především svou tvorbou pod vlivy pozdního kubismu a funkcionalismu během 20. let minulého století. Při realizaci svých staveb měl vždy nejvyšší umělecké nároky, soustředil se na detaily a ornamenty – ať už se jednalo o skoupé návrhy pouze za použití tužky a tuše, či všemi barvami zářící ohraničení budov s velkým důrazem na světlo a stín. Kromě Okresního domu je v regionu dále podepsán pod dvěma úřednickými vilami v Kosmonosech, Okresní nemocenskou pojišťovnou, Masarykovým domem sociální péče, ale především pod průmyslovou školou v Mladé Boleslavi.