Neuvěřitelných 5 tisíc zájemců o práci teď eviduje firma Škoda Auto na svém personálním oddělení v Mladé Boleslavi. Je to 4krát více než je běžné.
Důvodem je hlavně rostoucí produkce firmy v rámci růstové strategie, úspěšná náborová kampaň, pověst silné firmy a řada ocenění pro personální oblast. Vzhledem k rozšiřování výroby či vývoje bude firma potřebovat stovky dělníků i expertů do technického vývoje.

„V červenci dojde k rekordu z hlediska přijímání lidí do kmenového stavu, a to v součtu přímé a nepřímé kategorie, kdy může jít až o 400 nových zaměstnanců. Škoda je na velké růstové trajektorii. Musíme ale těmto lidem zajistit trvalou a růstovou perspektivu. Momentálně máme více než 5 tisíc uchazečů o práci, které evidujeme v našich databankách. Vždy to bylo kolem 1200 lidí, ale nyní je to až 5000 lidí za půl roku,“ řekl člen představenstva odpovědný za personál Bohdan Wojnar v týdeníku Škodovácký odborář. Firma si díky velkému zájmu může mezi zájemci o práci vybírat.

Lidi kapitálem

„Kapitálem podniku jsou lidé, kteří v něm pracují. Zažil jsem to v posledních letech, že silnou stránkou firmy Škoda je, že máme kvalitní personál. Těmto lidem musíme dát perspektivu a musíme je podporovat,“ řekl listu člen představenstva odpovědný za technický vývoj Eckhard Scholz.
Člen představenstva Bohdan Wojnar dodal, že firma chce také stále více lidí vysílat do zahraničních závodů, aby zaučovali tamní zaměstnance, případně dohlíželi na výrobu.