Když jsem k vám přijížděla, všimla jsem si, že máte rozkopanou silnici. Už jste začali se stavebními pracemi? Co se vlastně u vás aktuálně děje?
Ano, to budujeme kanalizaci a můžu říct, že je to napínavé. Na tuto akci jsme požádali o dotaci, jenže na ministerstvu nám ji ještě nepodepsali. Mělo by k tomu dojít každým dnem. Mezitím už práce ale začaly.

Na kolik rekonstrukce vyjde? Přece jen je to pro obec typu Skalsko velká investice.
Přesně tak, je to jedna z největších, do jiné takhle nákladné investice se v letošním roce už nepustíme. Stavba kanalizace vyjde na přibližně 114 milionů. Abychom ale dosáhli na dotaci, složili jsme se na ní s Kováncem, Kování a Krásnou Vsí. Zatím vše platíme ze svých rozpočtů. Hotovo by mělo být v prosinci. Věříme, že firma vše stihne.

Najdete v rozpočtu peníze na další práce?
Určitě, stavební činnost v obci se nemůže zastavit na kanalizaci. Máme v plánu vyměnit střechu na kulturním domě, opravit vrata ke stodole, dveře u obecního úřadu, protože ty už delší dobu nejsou v dobré kondici …

close VE SKALSKU najdete i jednu z nejzachovalejších roubených chalup. zoom_in Pokud se nepletu, některé objekty ve Skalsku spadají do památkové zóny. Potřebujete při zásazích i vyjádření památkářů?
Samozřejmě. Musíme vše dělat v součinnosti s nimi. Občas nás to trochu omezuje, zvlášť, když je objekt chráněný a navíc je ještě v památkové zóně, tudíž se musí přizpůsobit tomu, co je v okolí. Jednání jsou někdy zdlouhavá. Někdy se nemůžeme domluvit na tom, co by na konkrétním objektu šlo změnit tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

To se týká třeba i té střechy na kulturním domě?
Ano, i té. Budova byla v minulých letech různě dostavována. Dříve to bývala sokolovna sokolů, pak to mělo zemědělské družstvo, které tam přistavělo jídelnu a vestibul. Tím se pokaždé na střechu dalo to, co šlo zrovna snadno sehnat. Nyní máme velký problém, zatéká nám dovnitř, a proto bychom potřebovali střechu opravit a sjednotit. Jenže památkáři trvají na tom, že by tam měly zůstat všechny tři druhy krytiny, což se nám moc nelíbí. Uvítali bychom střechu novou.

Tohle téma je složité, ale věřím, že se doberete kladného výsledku. Pojďme raději ke kulturnímu životu. Jaké akce tady pravidelně pořádáte?
V první řadě bych řekla, že obec žije celkem bohatým kulturním životem. Občané chodí pravidelně například na fotbalová utkání, protože hraje místní klub a úspěchy má i žákovská liga.Funguje u nás ale i sbor dobrovolných hasičů, kteří trénují i malé děti. V soutěžích nám rozhodně ostudu nedělají. Velmi aktivní je také místní organizace červeného kříže, která organizuje maškarní pro děti i pro dospělé, mikulášskou zábavu či dětský den. Ve Skalsku je také populární soutěž o nejlepší guláš. Navíc každá organizace, ať už to jsou hasiči, myslivci a podobně, mají během roku svůj ples.

close Maškarní bál pro dospělé zoom_in Souvisí to i s tím, že se do obce přistěhovalo hodně mladých lidí? Všimla jsem si nové zástavby rodinných domů, která je na opačném konci Skalska…
Možná také. Je ale pravda, že se počet obyvatel zvedl asi o padesát. Zájem měli místní, kteří v obci chtěli zůstat, tak i úplně noví lidé. Zatím ale neuvažujeme, že bychom stavební parcely znovu prodávali.Teď spíš dochází k rekonstrukcím starších domů.

Když jsme u toho bydlení, které objekty ve Skalsku spadají do památkové zóny?
Většinou to jsou roubené chalupy. Historicky cenný je i kostel sv. Vojtěcha se svou věží. Málokdo totiž ví, že věž byla postavena dříve než samotný kostel. V minulosti se zde pravděpodobně nacházelo slovanské hradiště a z věže si lidé zřejmě udržovali přehled o dění v okolí. Později právě přibyl kostel a zvonice.

Teď ale objekt není zrovna v dobré kondici …
To máte pravdu. Kostel patří litoměřické diecézi, takže my s ním prakticky nemáme nic společného a přestože kostel chátrá, obec do něj svévolně investovat nemůže.

Ve Skalsku máte i základní školu, jak jste na tom s dětmi? Přibývají, nebo ubývají?
V současné době máme jen první stupeň, do nedávna tu fungoval ještě i druhý. Pak nám ale začalo dětí bohužel ubývat. Dodnes nás to mrzí, byla při ruce a děti nemusely nikam dojíždět. Takže momentálně máme sloučené třídy, protože do školy dochází jen kolem dvaceti dětí. Starší školáci dojíždějí nejen do Mšena, Bezna ale také až do Mladé Boleslavi.

close Zámek ve Skalsku zoom_in Kromě toho zde funguje i filmová a fotografická škola, že?
Ano, pronajali si budovu zámku, v níž dříve bývala základní škola. Jezdí do ní děti z celé republiky. Za ní je postavena i velká tělocvična, kam bychom rádi v blízké době zavedli i teplovod ze zemědělské společnosti, která vyrábí energii v bioplynové stanici.

Pokud se nemýlím, tak vy jste novou starostkou, která vzešla z loňských voleb. Prozraďte, co je vaším cílem?
Chtěla bych, aby nám v obci mimo jiné fungovala kultura jako doteď a aby se na jejím organizování podíleli hlavně mladí lidé. Což se zatím daří. Kultura obyvatele spojuje. Bylo to vidět i v rozpisu kandidátek před komunálními volbami, kdy do vedení obce chtěly i výrazně mladší ročníky. A to je dobře, to je právě potenciál, který má ve Skalsku budoucnost.

Historické zajímavosti

První zmínka o obci je datovaná k roku 1352. Pro porovnání, v tomto roce zemřela Alžběta Habsburská, lotrinská vévodkyně a regentka, a naopak se narodil Ruprecht III. Falcký, římský král, odpůrce českého krále Václava IV.

Nacházet se tu zřejmě měla i tvrz, ale o ní jakékoli písemné zmínky úplně chybí. Zmiňuje se o ní pouze český historik, genealog a heraldik August Sedláček. O její existenci se tedy můžeme ale jen dohadovat.

Jako první známý držitel je v roce 1398 označen Sulko z Kováně a na Skalsku, které tehdy náleželo právě ke kováňskému statku. Dalším byl například Aleš Berka z Dubé, který ves kupuje roku 1408 a připojuje ji k nedalekým Dražicím. V jejich držení však setrvala jen do roku 1482, kdy postupuje do majetku Dražických z Kunvaldu.

Před rokem 1560 prodali majitelé skalského statku Jan Hrzán z Harasova a Václav Ceteňský z Cetna své podíly kostelu svatého Michala v Praze.

V roce 1626 daroval císař Ferdinand II. Štýrský kostel svatého Michala řádu servitů a v jejich majetku zůstalo Skalsko až do roku 1785. Posledními feudálními majiteli statku byla knížata z Thurnu a Taxisu.

Kromě zmíněného, dnes pseudorenesančního zámku, stojí ve vsi barokní, několikrát upravovaný kostel sv. Vojtěcha. Z původního kostela, který byl nejdříve zasvěcený svatému Havlu, zůstala pouze věž s erbovní deskou se jmény Jana a Bohuslava z Kunvaldu a Dražic ze 2. poloviny 15. století.

V obci se dochovalo i několik lidových statků s krásnými branami. Na vysokém ostrohu nad potokem mezi Skalskem a Sudoměří se nachází původní hradiště a pohřebiště nazývané Zadní hrádek.

Znak obce

Skalsko se může pochlubit i vlastním znakem. Tvoří ho polcený štít, pravé pole je stříbrno-červeně dělené, nahoře černé rozevřené kamenické kleště, dole vyrůstající zlatá hlavice berly, vlevo v modrém poli zlatý korunovaný drak s červenou zbrojí.

Co symboly znamenají? Černé kamenické kleště ve stříbrném poli náležely vladykům z Kováně. Zlatý korunovaný drak v modrém poli patřil Dražickým z Kunvaldu. Zlatá hlavice biskupské berly, kostel sv. Vojtěcha.

Zámek se zrodil za vlády servitů

Historie zámku ve Skalsku se začala psát po polovině sedmnáctého století. Tehdy ho jako jednopatrový barokní postavil řád servitů. Zřejmě chtěli, aby jim sloužil jako letní sídlo. Z historických materiálů je pravděpodobné, že zámek měl tvar nepravidelné trojkřídlé budovy. Křídlo ohraničující čestný dvůr bylo severní a mělo tvar lichoběžníkového půdorysu, kratší jihozápadní bylo obdélníkové.

Jenže v jejich majetku dlouho nezůstal. Už v roce 1809, tedy ani ne po půl století, ho kupuje francouzský emigrant kníže Karel Rohan. Po třinácti letech ale majitele mění znovu a pak ještě několikrát. Koupil ho například pražský velkoobchodník Josef Schicht či Jan Weitlof. Za tu dobu se ale na něm podepsala péče či spíše nepéče. Proto, když ho v roce 1878 získává Josef Wurzel, okamžitě ho nechává přestavět. Přestavba v pseudorenesančním slohu původní vzhled zámku setřela. Nejradikálněji se změnilo jihozápadní křídlo, které rozšířil a prodloužil. Přibylo například dvouramenné schodiště s terasou. Původní stav připomíná jen několik zachovaných klenutých kleneb v přízemí.

Zámek se v roce 1843 dostává ke kněžně Isabele Thun – Taxisové. Poslední majitelkou zámku byla dcera advokáta Wurzela Vilemína, která se vdává za Augusta von Stummera. Z tohoto manželství se narodila dcera Helena. Vilemína s dcerou Helenou žije na zámku do roku 1946, kdy byly obě nuceně vystěhovány.