"Všichni dotyční byli navíc již evidováni jako přestupci, což znamená, že skutečný počet bezdomovců ve městě je pravděpodobně ještě vyšší," sdělil Tomáš Kypta, ředitel městské policie.

Během léta se po Mladé Boleslavi navíc krátkodobě pohybovalo na téměř tři sta cizinců bez domova. Jejich osudy bývají podobné – do Mladé Boleslavi je za prací přivezla některá z personálních agentur bez zajištění ubytování.

Případně dotyční o práci i ubytování přišli pro nevhodné chování. Ulicemi města se pak potulovali někdy jen pár dní, jindy až celý měsíc, než zase odjeli.

V návaznosti na tento problém rostou případy nepořádku v ulicích i konzumace alkoholu a návykových látek. Pro srovnání – za celý rok 2017 nalezli strážníci 298 použitých injekčních stříkaček, jen ke konci letošního září to bylo již 694.