Opravené prostory školy, která se rozrůstá co do počtu žáků i strávníků školní jídelny, byly na konci ledna slavnostně otevřeny a představeny veřejnosti.

Jak při této příležitosti prozradila ředitelka Dana Bělohlávková, pár maličkostí ještě zbývá, ale provoz školy se každopádně vrací k normálu. „Věřím, že i ty zbývající věci dotáhneme do konce, a se závěrem letošního školního roku budeme moci konstatovat, že je absolutně hotovo. Teprve poté budeme moci rozjet další projekty, které máme v hlavě."

Rekonstrukce probíhala za plného provozu školy, takže žáci, učitelé i rodiče museli být řadu měsíců shovívaví a smíření s výukou v mnohdy nelehkých podmínkách.

Jak uvedla starostka městyse, Barbora Adamcová, základní a mateřská škola je pro Březno, které má necelou tisícovku obyvatel, prioritou. Navštěvují ji totiž nejen zdejší děti, ale dojíždějí sem školáci i z dalších sedmi vesnic včetně sousední Židněvsi nebo Sukorad, a většina z nich také březenské škole pravidelně přispívá na různé výdaje.

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo na rekonstrukci získat peníze z dotace, potýkali jsme se dlouhodobě s nedostatkem místa, protože dětí v posledních letech přibylo, nejprve ve školce a poté i ve škole. Pro zhruba 320 dětí máme nyní dvě paralelní třídy od 1. do 5. ročníku. Momentálně jsme schopni díky úpravám otevřít paralelní třídy až do devátého ročníku," vysvětlila starostka Adamcová. Díky tomu se tedy řadí mezi klasické velké městské školy.

Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, na tu první se však dotaci získat nepodařilo. Bylo to v roce 2015 a zastupitelé městyse se tehdy rozhodli, že i přesto se do úprav pustí. Zrekonstruována byla první třída a veškeré náklady šly z březenské kasy.

O rok později už úspěšní byli, a Středočeský kraj jim poskytl dotaci přes čtyři miliony korun, což už umožnilo větší úpravy a přestavbu.

„Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 6,255 milionu. Další peníze šly do vybavení, ale vybavit nový prostor znamená investovat do budoucnosti," dodala starostka.