Stejně jako se už v těchto dnech slétají do úlů včely se zadním párem nohou obaleným žlutými pylovými rousky, se v sobotu dopoledne scházeli včelaři ze Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí do vinárny v Domě kultury. Nevábilo je sem však víno, ani medovina, nýbrž daleko vážnější záležitost. Po říjnové ustavující schůzi, kdy včelaři z Boleslavi dali vale Českému svazu včelařů a vydali se opět vlastní cestou, je čekala první valná hromada.

V sále to tradičně hučelo jako v úle! Vždyť někteří včelaři se neviděli stejně dlouho navzájem jako se svými včelami, s nimiž se rozloučili na podzim a shledali znovu až před několika týdny s příchodem jara. Za takovou dobu se toho může v životě člověka i včelstva udát až až, a tak se diskutovalo už ve frontě u vstupu do sálu, kde každý člen spolku musel splnit zcela zásadní povinnost jednak připojit svůj podpis do prezenční listiny, ale především se rozhodnout mezi kuřecím řízkem a svíčkovou, tradičními hotovkami, které byly na výběr k obědu.

První valná hromada Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí.

Leoš Dvorský, předseda spolku, zazvonil na zvonec a zahájil oficiální část schůze, jakmile se shromáždění stalo usnášeníschopným. Včelařů dorazilo 67 z celkového počtu 126, které boleslavský spolek sdružuje. První slova předsedy patřila vzpomínce na přítele Sedláčka, člena spolku, jenž před koncem loňského roku zemřel. Jeho památku přátelé, jak se mezi sebou včelaři tradičně oslovují, uctili vstoje minutou ticha. Následovala milejší povinnost hromadná gratulace jubilantům a předání tradičních lahví medoviny.

Dvorský se poté pustil do rekapitulace loňského roku, který spolek ještě takřka celý strávil jako základní organizace Českého svazu včelařů. Připomněl například inspirativní zájezd do jihlavského Včelařství Koblížek, kde se Martinu Koblihovi díky ideálním podmínkám daří dosahovat průměrného medného výnosu 120 kilogramů ze včelstva ročně, nebo pochválil své kolegy ze spolku, že si stále častěji hledají cestu k léčení včel prostřednictvím kyseliny mravenčí, která je alternativou k tvrdé chemii. Na místě byla k objednání stejně jako další prostředky k tlumení varroázy.

Na přetřes přišla krátce i otázka, kterou si mnozí kladli ještě před osamostatněním spolku co my a svaz? „Přestože to o nás někteří říkají, nejsme ti, kteří zahájili bourání svazu. My jsme se pouze vydali vlastní cestou," podotkl předseda a svou pozornost obrátil raději k plánům do budoucna. Skutečnost, že po odluce boleslavské organizace vznikl také nezávislý Spolek včelařů Moravy a Slezska a další včelaři začali pomýšlet na odloučení se od ústředí, už nekomentoval.

V blízké budoucnosti čeká Boleslaváky a Hruboskalské, kteří jsou už léta rovněž členy zdejší organizace, položení základu vlastního šlechtitelského kroužku, pořádání přednášek (letos například pokračování přednášky Radka Hubače o apiterapii, tedy léčbě včelími produkty) a kurzů zejména pro začátečníky formou otevřených dveří na včelínech zkušenějších kolegů, ale i neformální setkání, jejichž ústředním tématem bude chuť medu a medoviny. Zájemce tak čekají ochutnávky.

Výdej a objednávky léčiv u nákazového referenta Jiřího Marxe.

Výdej a objednávky léčiv u nákazového referenta, přítele Marxe. Foto: Deník/Martin Weiss

Důležitým momentem setkání byla také zpráva Jiřího Marxe, takzvaného nákazového referenta spolku, o zdravotním stavu včelstev. Těch členové spolku mají celkem 1019. Marx upozornil na povinnost jarního přeléčení na těch stanovištích, kde laboratorní výsledky zimní měli ukázaly vyšší než tolerovanou přítomnost kleštíka včelího, původce varroázy. Hovořil však jen krátce, celorepublikové úhyny včel přes zimu jsou zcela průměrné a spolek navíc letos zimní úhyny nemonitoroval. Varroáze a biotechnickým opatřením, jak ji regulovat, se po skončení valné hromady věnoval ve své přednášce Leoš Dvorský.

Ke slovu se dostal také místopředseda Jiří Šturma. Ten včelařům představil internetové stránky www.vsmbo.cz, které si spolek nechal zřídit, a hovořil rovněž o prvním jednání na ministerstvu zemědělství, k němuž byl Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí přizván jako suverénní organizace po boku například Českého svazu včelařů nebo Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Také zrekapituloval finanční podporu ze strany okolních měst a obcí či zemědělských společností a zmínil, že konkrétní podoba spolupráce s mladoboleslavským magistrátem je aktuálně v jednání.

Valná hromada splnila svůj účel došlo k volbě staronového vedení spolku, schválení pozměněných stanov i zásad poskytování příspěvků včelařům ze svépomocného fondu, z něhož budou v budoucnu čerpat ti, které například vandalové, zloději nebo živly připraví o úly.

Několikahodinové jednání proběhlo v tradiční družné atmosféře a závěrečná přednáška vedla mnohé k zamyšlení. Po jejím skončení už včelaři spěchali na své včelnice. Vždyť teploměr ve stínu ukazoval i 17 stupňů ideální teplota na jarní prohlídku.