Válka zuří mezi krajskou koalicí a opozicí ve Středočeském kraji. Podle mladoboleslavského primátora Raduana Nwelatiho (ODS), jenž je i krajským zastupitelem, Středočeský kraj nedokáže doložit účetními doklady vydání cca 25 milionů korun, které utratil za úhradu poplatků ve zdravotnictví.

Nwelati podá trestní oznámení

„Rozhodl jsem se proto jako zastupitel Středočeského kraje kvůli této věci podat trestní oznámení na hejtmana Davida Ratha a radu kraje. Budu tak postupovat i s vědomím, že to zřejmě vyvolá velmi silnou reakci vedení kraje, které se mne bude snažit všemi prostředky poškodit. Jsem ale přesvědčen, že nelze porušovat zákony o účetnictví stylem, jakým to dělá Středočeský kraj,“ řekl Boleslavskému deníku primátor Nwelati.

Podle něho tady vůbec nejde o to, jestli se mají či nemají platit poplatky ve zdravotnictví. „Vždy jsem byl zastáncem toho, aby poplatky neplatily děti, senioři a zdravotně postižení. Jde opravdu o to, že není možné nakládat s finančními prostředky daňových poplatníků bez toho, aby bylo doloženo, komu ty peníze byly vydány,“ tvrdí primátor.

Jen bezcenný seznam lidí

Na pondělním zasedání zastupitelstva kraje ODS žádala, aby vedení kraje doložilo, jakým způsobem byly tyto finanční prostředky čerpány. Podle primátora ale politici přinesli pouze seznamy lidí, na kterých chyběly jak podpisy lidí, co obdrželi finanční dar, tak úředníků či zaměstnanců nemocnice, kteří finanční prostředky vydávali.

„To znamená, že to byly bezcenné seznamy, které si může kdokoliv kdykoliv bez problémů sám vyrobit. I podle zákona o krajích každý dar musí být schválen radou adresně, ať právnické nebo fyzické osobě. Usnesení, která existují, ale nejsou adresná a chybí v nich, jména těch, kteří dar obdrží. To zákon o krajích neumožňuje,“ tvrdí primátor a krajský zastupitel Nwelati.

Radní: Je to nehorázné

Krajští radní jsou tímto prohlášením pobouření. „Považuji to za nehorázné od člověka, který ve městě neuznává opozici a odmítá ji poskytovat informace. Krajskému zastupitelstvu jsme dodali veškerou dokumentaci,“ řekl náměstek hejtmana a mladoboleslavský zastupitel Robin Povšík (ČSSD).

Podle něho by se primátor měl zamyslet sám nad sebou. „Člověk, který přelívá peníze mezi městským rozpočtem a městskými firmami včetně milionových transakcí před schválením zastupitelstvem, nemá morální právo na kohokoliv podávat trestní oznámení. Nwelati se pouze snaží mediálními výkřiky zakrýt vlastní neschopnost řídit město, které dovedl téměř na pokraj ekonomického krachu,“ řekl Povšík.

Hejtman David Rath na to reagoval tak, že kraj může všechny úhrady poplatků doložit, ale ne každý je oprávněn do těchto dokladů nahlédnout. "Máme vytištěné všechny seznamy se jmény všech lidí, kteří obdrželi od Středočeského kraje dar na úhradu regulačních poplatků. Protože jde o chráněné údaje, tak k nim mohou mít přístup jenom lékaři nebo lidé, kteří mají mlčenlivost," upozornil hejtman.