Přípravná třída je v podstatě speciální třídou pro předškoláčky. Kolik jich zde konkrétně vyučujete a jaké děti sem mohly nastoupit?
Ve třídě mám celkem patnáct dětí, což je v podstatě maximum, které se do tohoto prostoru vejde. Třída je určená všem dětem, to znamená, že tady mohou být nejen pětileté děti, ale také školáčci, kteří dostali odklad, mají logopedické problémy, jsou ještě nezralí pro nástup do základní školy či mají poruchu ADHD, tedy hyperaktivitu spojenou s pozorností.

To znamená, že tady nejsou jen děti, které se, laicky řečeno, nevešly do klasické školky, ale přihlásili je sem rodiče.
Přesně tak. Navíc počet patnáct je ideální jak pro práci pedagoga, tak hlavně i pro děti, které mají problém se například začlenit do kolektivu či spolupracovat s ostatními. V početnější skupině by pravděpodobně byly stranou, tady mají daleko větší šanci se zapojit a projevit se.

Když se rozhlédnu po třídě, vidím nejen lavice, které jsou pro vyučování nepostradatelné, ale i koberec, na kterém si děti hrají, skříně se spoustou hraček, ale v rohu i takové pódium, které je uzpůsobené pro odpočinek dětí.
Přesně tak, je to taková klidová zóna, nebo odpočinková část. Nefunguje to ale tak, že by si tu děti po obědě lehly, jako je to běžné ve školce. Přípravná třída je otevřená od půl osmé do půl jedné, poté si je převezme vychovatelka, která má pro ně připravený odpolední program.

Jak bylo složité připravit děti na školní režim?
Bylo vidět, že to pro ně bylo nové. Zhruba až po půl roce, to znamená někdy v únoru, jsem mohla teprve začít s jakýmsi učením. Děti totiž do té doby byly hodně hravé a nebyly zvyklé na školní režim. Zpočátku vydržely soustředěné deset až patnáct minut. Teď už se dokáží soustředit půl hodiny, což považuji za pokrok.

Zajímalo by mě, jak vypadá váš den, jestli se podobá spíš tomu ve škole, nebo ve školce.
Když děti ráno přijdou do třídy, tak si samozřejmě hrají. Kolem osmé se posadí do lavic, uděláme docházku a když je po víkendu, vyprávíme si o tom, kdo co zažil procvičujeme paměť a trénujeme mluvení ve větách. Mimo jiné se učíme, že se mají přihlásit, nevykřikovat a vnímat, kdo co říká. Například když jim čtu pohádku, tak aby ji nejen dokázaly poslouchat, ale aby mi také řekly, o čem je. V lavici se lépe soustředí. To je rozdíl oproti tomu, když pracujeme na koberci v kolečku.

Na čem chcete do června ještě zapracovat?
Všimla jsem si, že děti jsou na tom dobře co se týče zrakové paměti, ale horší je to s pamatováním si toho, co slyší. S tím má ale předškolní děti často problémy. Do konce školního roku bych jim ráda zvětšila všeobecné znalosti, takže jsem připravila okruhy několika témat, například teď se učíme základy o vesmíru, lidském těle, ročních období a podobně. Nezapomeneme samozřejmě ani na čísla a matematickou představivost.

Budou znát třeba v červnu už abecedu, nebo to vyloženě necháváte na první třídu?
Neučím je poznávat konkrétní písmenka, ale snažím se, aby je vizuálně znaly podle tvaru a dokázaly je zařadit. Většina z dětí ale písmenka umí. Na druhou stranu je v první třídě základ, aby se děti uměly podepsat. Kdyby uměly více, tak by pak v první třídě neměly co dělat. Obecně lze říci, že co se týče vzdělávání, není mezi přípravou třídou a mateřskou školou velký rozdíl. Odlišujeme se jen v nižším počtu dětí proto, abychom se mohli zaměřit na ty, které mají nějaký problém, například jsou hyperaktivní. Pokud k nám rodiče chtějí své ratolesti přihlásit, mohou tak učinit do konce dubna.