Jak se vyvíjely názvy mladoboleslavských ulic? Čím se vyznačoval každodenní život v Kosmonosech za 2. světové války? Jaká je historie železniční vlečky dobrovického cukrovaru? To a mnoho dalších zajímavostí naleznou čtenáři v letošním vlastivědném sborníku Boleslavica, který jeho tvůrci v pondělí v 17 hodin pokřtí v Muzeu Mladoboleslavska na Boleslavském hradě.

„Čtenářsky velmi atraktivní je článek mladého historika Františka Iši, který se zabývá zajímavým tématem splavování dřeva po Jizeře v raném novověku. Jedná se vlastně o první sondu do této problematiky, která byla do současné doby odborné i laické veřejnosti neznámá," komentuje jeden z odpovědných redaktorů sborníku, Jan Juřena. Zatímco plavení dřeva z jihu Čech do Prahy po Vltavě je vděčným tématem, o jiných řekách bylo dosud publikováno minimum informací. Přesto se mladému historikovi podařilo najít celou řadu zajímavých pramenů, které se vztahují přímo k našemu regionu.

I letošní sborník obsahuje jak větší studie, tak drobnější příspěvky. Stejně tak mají čtenáři k dispozici zprávy o vyšlé historiografické literatuře v regionu nebo tradiční přehled bibliografie.

„Snažíme se, aby všechny ročníky byly co do objemu přibližně stejně veliké, což se nám daří. Nicméně letošní sborník je zatím na počet stránek největší, což svědčí i o skutečnosti, že autoři mají zájem v něm publikovat. To nás těší," říká historik Jiří Filip.
Letošní Boleslavica rovněž připomíná celou řadu regionálních výročí. Mimo jiné 20. výročí vyhlášení vesnických památkových zón na Boleslavsku, osudy mnichovohradišťského lékaře a ornitologa Alfréda Hořiceho, tamějšího lékárníka a botanika Václava Jana Sekery nebo významného českého mykologa Josefa Herinka.

Příznivcům historie by tato publikace neměla ujít. Už proto, že se jedná o nejlepší současnou platformu pro rozvoj regionálního historiografického bádání.