Tímto datem se začala psát historie čsl. legií v Rusku a jedna z kapitol vzniku samostatného Československa.

„Byl to absolutně nezapomenutelný zážitek spojený se zvláštním pocitem vnitřního uspokojení, že člověk mohl být při tom. Absolutní naplnění pocitů hrdosti," říká Tomáš Pilvousek, předseda Jednoty Československé obce legionářské Mladá Boleslav, jednoty, jejímž členům připadl v rámci ceremoniálu také čestný úkol stráže repliky praporu České družiny, která se světila. Celou akcí, která probíhala přesně tak jako ona událost před sto lety (tehdy trvala celých pět hodin) prováděl boleslavský historik a člen místní organizace Jiří Filip.

Ten byl zároveň jedním z jejích hlavních koordinátorů. Mladoboleslavským legionářům se dostalo vysoké cti za jejich dlouhodobý přínos k šíření povědomí o čsl. legiích. Po ceremonii se hosté přesunuli na žižkovské nádraží, kde se veřejnosti představuje Legiovlak, věrná replika vlaku, kterým Čechoslováci projeli Transsibiřskou magistrálu a který se na dlouhou dobu stal jejich domovem.

Zde Boleslaváci svými znalostmi doprovodili prohlídku zdravotního a poštovního vagonu. V květnu příštího roku můžeme Legiovlak očekávat také v Mladé Boleslavi na hlavním nádraží.