Jan Juřena a Jiří Filip, dvojice mladých zapálených historiků, si na sebe předloni upletla pořádný býkovec. Už tehdy ovšem oba páni mohli tušit, že každoroční vydávání vlastivědného sborníku, jenž byl v roce 2012 obnoven, bude řehole. Letos už mají práci za sebou a těší se na křest, který proběhne v pátek 19. prosince od 17 hodin v Městské knihovně.

Velkou devizou vlastivědného sborníku, který se věnuje především historii regionu středního Pojizeří, zůstává i nadále jeho otevřenost široké základně regionálních badatelů. Díky nim si zachovává tematickou pestrost a čtenářskou atraktivitu, autorům na druhou stranu nabízí platformu, na které mohou prezentovat výsledky své často mravenčí práce.

Na stránkách letošního vydání, které má červenou barvu obálky, čtenáři naleznou například pojednání o literární tvorbě Karla Sellnera vztahující se k Podbezdězí, o historii časopisu Žena, který vycházel v Mnichově Hradišti, o požáru zámecké věže v Bělé pod Bezdězem v roce 1929 nebo o pokladu, který byl v této věži nalezen, a další a další texty. Důležité zastoupení má také Velká válka.

„Letos si připomínáme 100 let od vypuknutí první světové války a toto výročí se samozřejmě odráží i v letošní Boleslavice. Vedle příspěvku, který se detailně věnuje průběhu a dopadu války na život obyvatel Kosmonos přináší zajímavý pohled na období vypuknutí války v Mladé Boleslavi vzpomínky Barbory Hoblové. Opomenut nezůstal ani známý básník a mladoboleslavský rodák František Gellner, který byl naposledy spatřen právě před 100 lety na haličské frontě. Jiná studie připomíná osobnost Aloise Tučka, předválečného podnikového zástupce firmy Laurin a Klement v Rusku, který se později stal významnou postavou československého vojenského odboje v zahraničí," potvrzuje Jan Juřena, že aktuální vydání sborníku reaguje na důležité výročí.

Sborník vedle původních studií nabízí také vyčerpávající informační servis pro badatele a přátele historie: zprávy z regionálních muzeí, informace o literatuře vydané v roce 2013 nebo bibliografický přehled za loňský rok.

„V loňském roce vznikla celá řada publikací se vztahem k regionu Mladoboleslavska. Jedná se jak o podrobné studie, tak i o drobné literární počiny odlišných kvalit. Čtenáře se snažíme informovat jednak o tom, že vůbec tyto zajímavé publikace existují, a zároveň je upozornit na jejich odborné či naopak méně odborné zpracování ať už z hlediska obsahu, ale i formátu zpracování. Letos přinášíme zprávy a recenze o celkem čtrnácti publikacích," informuje Juřena.

Odpovědní redaktoři si neztěžují ani na nedostatek autorů: „Jejich okruh se neustále rozšiřuje, za což jsme velmi rádi," dodává Jiří Filip.

O Boleslavicu je zájem a vydávání sborníku plní svůj účel otevírá další a další témata. Jak to tak vypadá, práce pro Jana Juřenu a Jiřího Filipa jen tak neskončí.