Dětským písmem na panelech stojí například: „Připomínáme si Sametovou revoluci, pád komunismu, nastala demokracie. Můžeme cestovat, říkat co chceme. V obchodech je více zboží. Také máme možnost volby stran, ne jenom jedné komunistické strany,“ napsal žák páté třídy. Jiné děti zase zmiňují, že se o roce 1989 ještě neučily. Pamětníci pak také kvitují svobodu, ale mluví i kriticky. Jeden z nich uvedl: „Byl jsem tenkrát v kině, až 19.11. jsem se dozvěděl, že se něco stalo, bylo mi 18 let a nerozuměl jsem tomu.“

Město s dotazem na to, jaké změny pro lidi v té době začaly, obrátilo také na žáky a studenty z parlamentů místních škol. Výsledek je k vidění na webu města, jeho facebookovém profilu, či na stránkách místního muzea.