Mladoboleslavský Fokus nejsou jen chráněné dílny. Služby, které tato dobročinná organizace poskytuje dlouhodobě duševně nemocným, jsou mnohem širší – od psychologické ambulance přes podporované zaměstnání až po chráněné bydlení. Cíl všech aktivit je společný – minimalizovat potřebu opakované hospitalizace. 

S tím ve Fokusu pomáhají i tzv. peer konzultanti, což jsou lidé, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním i se zotavením a teď jsou přínosem nejen pro další pacienty, ale i pro profesionály.

Peer konzultanti mají stejná práva a povinnosti jako všichni zaměstnanci. Za svou práci jsou placení a když se jim přitíží, zajistí si neschopenku. Tento funkční koncept se k nám dostal zhruba před deseti lety z Holandska a důležitou roli hraje i v medializaci problematiky duševních nemocí.

„Ve službách vždy působili lidé se zkušeností, ale často ji tajili. Se segmentem peerů přibylo 70-80 lidí, kteří jsou ochotni vystupovat v médiích a mluvit o duševních nemocech. To mění situaci mnohem více než různé festivaly, na kterých se problematika duševně nemocných spíše ztrácí,“ říká odborný ředitel mladoboleslavského Fokusu MUDr. Jan Stuchlík. 

Pro Báru V., která ve Fokusu působí jako peer konzultant už šest let, byla nabídka této profese obrovskou motivací pro návrat do normálního života.

Sama si prošla hospitalizací s diagnostikovanou paranoidní schizofrenií, která jí přinesla do života rozpad vztahů, ale i nemožnost začlenit se do běžného i pracovního života. Nejdříve jen čtyři hodiny denně po tři dny v týdnu, ale úvazek začala postupně navyšovat. Dnes jezdí i na kurzy, kde se školí profesionálové v oboru, a ty jí dodávají pocit jistoty.

„Jsem vděčná, že jsem nemusela jít rovnou na volný trh práce, to pro mě byla stresující představa,“ říká Bára V.

„Co se týče samotné práce s klienty, pochopila jsem, že je to i jejich zodpovědnost. Oni sami se musí rozhodnout, jak budou dále žít. A mně těší to, že jim můžu nabízet možnosti.“

Medikace už bude zřejmě trvalou součástí Bářina života. Ale teď už ví, že i s nemocí může prožívat spokojený a naplněný život. Velkou pomocí je Báře také sport. Aktuálně dává dohromady fotbalový tým. 

Výzvou je nalezení trenéra, který by tým pomohl připravit na speciální turnaj určený pro duševně nemocné.

Region bez bariér patří mezi hlavní priority Nadačního fondu, který letos mj. vyhlásí stejnojmennou grantovou výzvu určenou pro veřejně prospěšné organizace se zaměřením na omezení sociálního vyloučení nebo zkvalitnění péče v domácím prostředí.