„Zvláštní režim znamená zvýšenou péči o lidi s prokázanou demencí. Má svá specifická pravidla – je například uzamykatelný, aby se klienti neztratili, a péče je zajištěna větším počtem personálu,“ upřesnila náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková s tím, že zařízení tohoto typu dosud chybí nejen v Mladé Boleslavi, ale i v okolním regionu.

Zařízení vznikne přestavbou terasy mezi domem seniorů a domem zvláštního určení v bývalých Žižkových kasárnách. Město, které vlastní budovu, a kraj, provozující dům seniorů, na přestavbě spolupracují.

Krajský úřad zajistí personální obsazení nového oddělení, včetně mzdových i provozních nákladů. „Personálně to ještě řešíme,“ uvedla ředitelka domu seniorů Světlana Kubíková a dodala: „Jde o velmi ekonomický postup. Tím, že jde o přístavbu, využijeme současné kapacity a personál. Navyšujeme mnohem méně, než by bylo nutné u samostatného objektu. Půjde o tři zdravotní sestry navíc, pět pečovatelek, aktivizačního pracovníka a účetní.“

Náklady by měly přesáhnout 35 milionů korun.