Úpravou mají projít i samotné silnice, které v současné době poznamenávají neupravené povrchy. Změnou má projít i parkování. „Město zde plánuje úpravu komunikací i vytvoření parkovacích míst, zlepšení veřejného osvětlení a vylepšení vzhledu této ulice s více odbočkami i vyústěním na dvě lávky přes Klenici,“ řekla k plánům radnice mluvčí Šárka Charousková.

Úprava toho místa je součástí většího záměru. Výhledově se totiž radnice chystá propojit plánovanou promenádu podél Jizery přes lokality pod hradem a u Klenice až do parku Štěpánka. „Město má v rozpočtu na úpravu lokality Na Klenici zatím jeden milion korun a o další miliony žádá Středočeský kraj. V druhé půli října byly již připraveny plány na rekonstrukci, odehrálo se výběrové řízení na zhotovitele a můžeme předpokládat, že v listopadu by měly začít stavební práce,“ uvedla Šárka Charousková. Práce podle všeho letos ale teprve začnou – dokončení úpravy celé lokality bude zřejmě hotové až příští rok.

Podle Šárky Charouskové to ale neznamená, že po zrekonstruování nebude možné zaparkovat v lokalitě automobil zdarma. Místo je možné opravit v této fázi i proto, že pozemky vlastní město a není tedy nutné žádné vykupovat. Plánovanou promenádu město připravuje po částech.

To ale není jediná rekonstrukce, která se v brzké době chystá. Už v pondělí 29. října totiž radnice začne s rekonstrukcí ulice U Stadionu – a to v úseku od kruhového objezdu před fotbalovým stadionem až po křižovatku s třídou Václava Klementa. „Jelikož jde o celoplošnou úpravu komunikace, práce si vyžádají úplnou uzavírku, která bude v této lokalitě platit až do 27. listopadu,“ podotkla radniční mluvčí.

Oprava je rozdělená na tři etapy. První bude znamenat frézování povrchu. Druhá etapa potrvá podle radnice od 30. října až do 11. listopadu, kdy se práce dotknou úseku od okružní křižovatky u vstupu na stadion až ke křižovatce s Jiráskovou ulicí. „Úplná uzavírka tak bude platit pouze v tomto úseku, do Jiráskovy ulice bude možné ve směru z TVK vjet,“ řekla Šárka Charousková.

Poslední etapa se odehraje od 12. do 27. listopadu a pracovat budou dělníci opět v celém úseku, uzavírka se bude týkat místa od křižovatky s TVK až ke kruhovému objezdu před vstupem na fotbalový stadion. „Objízdná trasa je vedena přes třídu Václava Klementa, ulici Jana Palacha a Havlíčkovu ulici,“ podotkla mluvčí.

V listopadu by měla ještě odstartovat stavba cyklostezky v Jičínské ulici, což je pro cyklistickou infrastrukturu zásadní událostí. „Tím se dokončí poslední část páteřní cyklostezky v této oblasti,“ dodala tisková mluvčí mladoboleslavské radnice Šárka Charousková.