Nový benefit má u dárců úspěch. První zájemci už se dokonce byli v Zoo Chleby, která se v posledních letech úspěšně rozrůstá, podívat.

Mezi dárce krve patří třeba policista Jaroslav Dufek, který zároveň vypomáhá v Zoo Chleby jako dobrovolník. „Já osobně jsem dlouholetý dárce krve v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi a uvědomuji si nenahraditelnost dárců krve,“ uvedl.

Zavedení tohoto benefitu Jaroslav Dufek konzultoval s pracovnicí sekretariátu a následně také s mluvčí nemocnice Hanou Kopalovou a vstupy zdarma pro dárce byly na světě. „Ředitel Zoo Chleby René Franěk byl z nápadu nadšený, v minulosti byl také dárcem,“ dodal Dufek.

Aby měli v Klaudiánově nemocnici dostatečné množství každé krevní skupiny, už řadu let nemocnice praktikuje osvědčený systém: zve dárce podle potřeby klinických pracovišť nemocnice. „Každý den na ranním hlášení dostává vedoucí úseková laborantka expedice transfuzních přípravků a vedoucí sestra odběrového sálu informaci o pacientech, jejichž stav vyžaduje podání krevních destiček. Dále je na každý odběrový den naplánován odběr určitého počtu dárců se zastoupením jednotlivých skupin tak, jak tomu je v populaci,“ uvedla primářka hematologicko-transfuzního oddělení Jarmila Obernauerová.

Dárců krve v Mladé Boleslavi přibývá. Ačkoliv se dárcem nemůže stát každý, musí splňovat četné podmínky, ve kterých jde hlavně o dobrý zdravotní stav. Nesmí být akutně ani chronicky nemocný, neměl by trpět ani žádnou vážnější alergií. Mělo by rovněž jít o člověka ve věku mezi 18 a 65 lety, který váží alespoň 50 kilogramů.

Dárcovství v Mladé Boleslavi

Rok 2018:
celkem: 13.587 odběrů
odběrů krve: 7.322
odběrů plazmy: 6265

Rok 2017:
celkem: 13.134 odběrů

Rok 2016:
celkem: 12.537 odběrů

Počet dárců k 31. prosinci 2018: celkem 4083, nově registrovaných 439

Zdroj: Hematologicko-transfuzní oddělení, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav