Proto vydat se cestou výměny oken na několika objektech v Mnichově Hradišti vidí pracovníci úřadu jako krok, který vede zcela jistě správným směrem. „Výměna oken byla realizována na místním dětském středisku,  trvala pouhé tři dny a platila se z rozpočtu města. Musím zmínit, že místní lékaři byli velmi vstřícní a akčně reagovali na vzniklou situaci," řekla Deníku Hana Bucharová, pracovnice Správy a rozvoje majetku města Mnichova Hradiště.

Okna se v Hradišti vyměnila i na základní škole Sokolská. „Firma, která práce prováděla, zvládla vše realizovat kvalitně a navíc v rekordním třetinovém čase.  Vyměnila se okna ve spojovacím íčku a nové přístavbě. Součástí projektu byla také výměna pěti vstupních dveří. Vše povede k úspoře energií," vyjmenovala Bucharová.

I v tomto případě se projekt financoval z vlastních zdrojů, tedy z městské kasy. Jiná situace je aktuálně na druhé ze základních škol v Hradišti, a to na Masarykově náměstí. Tady se okna nemění, ale zatepluje se fasáda. V první etapě, která se konala v minulém roce, došlo k zateplení severní  fasády. „V letošním roce se dokončuje druhá etapa za více než milion korun, hrazena je i v tomto případě z městské kasy. Na řadu přijde ještě etapa třetí,  kdy dojde na čelní fasády a provede se výměna oken," vysvětlila postup dalších prací Bucharová.

Při našem rozhovoru jsme nemohli nenarazit na problém s nepoctivými firmami. V Mnichově Hradišti jsou ale na ně připraveni. „Problémy jsou s firmami, které neznáme, rozhodně je lepší, když firmu znáte. Jak jste už ale řekla, jsme na nepoctivce připraveni. Máme smlouvu, na níž je uvedena denní penalizace za nesplnění termínu. Naší podmínkou také je to, že devadesát procent zaplatíme do jednadvaceti dnů, zbývajících deset procent pak do devadesáti dnů. Z vlastní zkušenosti totiž víme, že se nám ne úplně dokonalé vypracování smluv v minulosti vymstilo. Teď, díky výše zmíněným opatřením, je situace o moc lepší. Jsme, jak se říká, vycvičeni – a musíme být tvrdší, bohužel i k těm, kteří nemají nekalé úmysly a jsou slušní. Pravidla zkrátka platí pro všechny stejná," řekla Bucharová.  Dodala také, že obecně lze říci, že je potřeba mít kvalitně připravenou smlouvu o dílo a pak už se soutěží jenom cena.

Plánované akce

V letošním zimním období uspoří i na městském úřadě. Právě tam totiž také dojde k výměně oken, která jsou velmi stará.  „Po poradě s památkáři nemá cenu okna jakkoli opravovat, tedy repasovat, či natírat. Z jejich strany byl stav oken kvalifikován jako výměna oken dožilých," řekla zcela jednoznačně pracovnice úřadu.

„Letos se vymění okna na severní straně budovy, což je stěna směřující k místní poště, kde je sedm oken.  Tam se tedy okna vymění všechna. Na jižní straně budovy budou vyměněna pouze dvě okna, ta směrem k parkovišti. Důvod, proč pouze dvě, je jednoduchý. Jedná se totiž o rohové kanceláře, kde okna zasahují do dvou světových stran," vysvětlila důvody výměny oken na radnici Bucharová.

S výměnou se začne dvacátého třetího září a hotovo by mělo být do jedenáctého října. I v tomto případě si tuto výměnu oken hradí město z vlastních zdrojů.