Hlavním cílem navržených regulací je podle architekta zamezení výstavby předimenzovaných skladovacích nebo výrobních hal. Spolu s tím se pak dává důraz i na zabránění významnějšího nárůstu dopravy, především té kamionové. Město proto bude od případného developera požadovat, aby vybudoval patřičné dopravní napojení a nárůst dopravy v Mnichově Hradišti a okolí byl tak co nejmenší. Zároveň musí zaručit, že kolem obytné zóny bude jezdit minimum kamionu. „Tato podmínka de facto vylučuje větší výstavbu v těchto zónách na minimálně 10 až 15 let dopředu, protože severní obchvat města s rozpočtem hodně přes miliardu korun dříve hotový nebude,“ uvedl starosta Ondřej Lochman.

Občané města by však v prostoru raději viděli obytnou oblast než průmyslovou zónu. Při veřejné debatě na to poukázali a ptali se, proč místo nelze v územním plánu změnit na vhodné pro bydlení. Podle právníků, kteří spolupracují s pracovní skupinou pro průmyslové zóny, ale regulace územního plánu nesmí být libovolná. Musí být naopak přiměřená, nediskriminační a obhajitelná před soudem.

Veřejnou debatou toto téma pro Mnichovo Hradiště nekončí, všechny návrhy budou podrobně dopracovány a 9. prosince je Jan Světlík předloží radě města.