Jak financovat místní akce, které probouzí život v Mnichově Hradišti? Bez finančních prostředků, kterých zdejší spolky a uskupení nemají nazbyt, to zřejmě nepůjde. A tak si zastupitelé na minulém jednání odhlasovali speciální účelový fond, z něhož půjdou finance těm sdružením, organizacím, nadacím či obchodním společnostem, které o ně včas zažádají.

Nicméně, nic není tak jednoduché a snadné, jak se na první pohled může zdát. Žadatelé musí splnit určitá pravidla. Václav Haas, který je jedním z autorů dokumentu, jež se jmenuje Dotační fond, vysvětlil, co pracovní skupinu, zastupitele i zástupce městského úřadu vedlo k jeho vytvoření: „Hlavní motivace byla dána novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a současně neúplnou praxí financování jednorázových akcí ve městě," konstatoval zastupitel, jeho pravou rukou byl kolega ze širšího vedení města Jan Mareš.

Helena Matýsková, babička šesti vnoučat, aktivitu města rozhodně vítá: „Peníze dneska hrají hlavní roli všude. V Hradišti určitě žijí lidé, kteří se o sport, o děti či o seniory starají, chtějí jim vymyslet program nebo činnost, ale na realizaci jim chybí peníze. Vždyť akce nemusí spolknout stovky tisíc," míní Helena Matýsková, která se ráda účastní akcí v muzeu či historických procházek po Mnichově Hradišti.

Hodiny tělocviku dětem nestačí

Podle ní hodiny tělocviku dětem ve škole určitě nestačí. „Mají jen několik hodin, ale běhat potřebují každý den. Existují sice kroužky, ale většina dětí si vybírá takové, u který se nemusí moc pohybovat," dodala.

Z Dotačního fondu půjdou peníze do tří oblastní: do sportovních aktivit a tělovýchovy, do kulturně společenské aktivity a podpory místních tradic či do vzdělávacích aktivit dětí, mládeže a seniorů.

„Peníze z tohoto fondu podpoří provoz konkrétních organizací, jednak zafinancují jednorázové akci či investice," poznamenal Václav Haas s tím, že se inspirovali v Říčanech.

Navrhovatelé by fungování Dotačního fondu rádi vyzkoušeli ještě letos na jednu jednorázovou akci, aby zjistili, jestli se někde objeví nedostatky, a co je potřeba vylepšit pro příští rok, kdy už bude program plně zatížen.

Jak doplnil starosta Ondřej Lochman, než byl návrh hotový a předložený zastupitelům ke schválení, uskutečnilo se přibližně sedm setkání. „Pokud se dokument ujme, budeme ho muset příští rok schvalovat znovu," starosta.

Už minulý týden měli Hradištští možnost zažít město jinak, a to při sousedské slanosti na Masarykově náměstí a v jeho blízkém okolí. Návštěvníky lákaly nejen besedy, ale také otevřené stánky a doprovodné programy.