„Nápad na obnovu cest vzešel ze strategického plánování, do kterého byla zapojena i veřejnost. Vysázení aleje bylo jakýmsi přirozeným završením obnovy cest,“ uvedl Ondřej Šindelář z projektového řízení města.

Zájem veřejnosti byl velký. Celkem jedenáct spolků a 120 lidí se zapojilo do sázení. Individuálních dárců bylo zatím 26 a na následnou péči přispěly i 2 místní firmy.

Po samotné výsadbě bylo ještě zapotřebí mladé stromky ošetřit ochranným nátěrem či doplněním mulčovací kůry kolem kořenů. Poté přišli na řadu hasiči, kteří zajistili první zálivku stromů.

Stromky sice shodily na zimu své listy, ale některé již ožívají jiným způsobem. Spolu s vánočním smrkem na náměstí se výzdoba objevila i na jedné z nových třešní.

Svou alej mají i v Bakově nad Jizerou. Říkají ji Svatomartinská alej a její nejstarší strom – takzvaná Stará hruška – byl dokonce přihlášen do ankety „Strom roku. Místní o alej pečují. Nyní došlo třeba k ošetření a obnově některých stromků.