„Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti Asekol můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země,“ uvedla Lenka Bartoňová z dobrovického městského úřadu. Kromě toho město snížilo produkci oxidu uhličitého nebo nebezpečného odpadu.

Dobrovičtí teď mají Certifikát Environmentálního vyúčtování, z kterého vyplývá, že místní loni vyřadili 7 440,07 kilogramů elektra. Předáním k recyklaci podle Bartoňové uspořili 103,28 MWh elektřiny, 5 720,17 litrů ropy, 464,48 m3 vody a 4,02 tun primárních surovin. Dále měli snížit emise skleníkových plynů o 21,57 tun CO2ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 97,25 tun.

Výsledek studie tedy prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch nejmenších, má smysl.