Záznam slavnostního aktu nabízí Scéna2020 na svém webu i facebookovém profilu.