„Prosíme pacienty, aby vyčkali, budou kontaktováni přímo pracovníky nemocnice a unikátní kód jim bude sdělen,“ potvrdila mluvčí Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Hana Kopalová.

Pacienti s chronickými onemocněními, u nichž je vyšší riziko vážného průběhu covidu-19, potřebují unikátní kód k potvrzení registrace. „Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování,“ vysvětlila Kopalová.

Zvací SMS zpráva bude obsahovat PIN a oznámení o možnosti rezervace termínu v očkovacím místě, které si pacienti vybrali. Tam se pak budou muset prokázat lékařskou zprávou, potvrzující chronické onemocnění.

„Není přitom třeba, aby byla zpráva za tímto účelem speciálně vystavována, lze se prokázat poslední vystavenou lékařskou zprávou, kterou má pacient u sebe,“ dodala Kopalová.

 

Postup
- Ošetřující lékař posoudí zdravotní stav pacienta. Pokud máte onemocnění, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytne unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19.

- V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Lékař také doporučí konkrétní očkovací místo. Toho by se každý pacient měl držet.

- Kód má omezenou platnost do 30. dubna 2021.

- Na očkovací místo je nutné přinést průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující zdravotní stav.

- Kód je určen pouze vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.