Ke slavnostnímu momentu dojde sobotu 24. září. Nejprve se odehraje setkání vedení měst v regionu se zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, Krajského úřadu Středočeského kraje, pojišťoven, policie i boleslavských nemocnic. Od 14 hodin již bude centrum otevřeno pro širokou veřejnost.

Centrum duševního zdraví je nová forma zdravotně-sociální služby pro lidi, kteří se potýkají se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, afektivních poruch či poruch osobnosti, a toto onemocnění je omezuje v běžném fungování a naplňování životních rolí. Radu pracovníci centra samozřejmě nabídne i jejich rodinám.

Projekt Center duševního zdraví v Česku financuje Evropská unie a ministerstvo zdravotnictví jedná se o jednu z klíčových aktivit procesu Reformy psychiatrické péče v České republice.