Před chladným počasím se lidé mohli schovat v zámeckém sklepení, kde k tanci a poslechu zahrála Cimbálová muzika Dušana Kotlára. Při čemž se zde opravdu zpívalo, tančilo a všichni si příjemnou atmosféru náležitě užívali. Na zámeckém nádvoří to žilo zrovna tak, když zde skupina Conto z Českého Brodu roztančila všechny přítomné. Oslavám oblíbeného moku předcházela slavnostní vernisáž ve Výstavní síni Jiřího Krohy, která zahájila jednoroční výstavu pod názvem LOVE.