V rámci akce došlo k opravě vozovek a izolací, výměně mostních závěrů, zřízení odvodňovačů na mostě, ubourání poškozených částí spodní stavby a výstavbě nových částí. Dále byla obnovena protikorozní ochrana ocelové konstrukce a pracovalo se i na úpravě propadlých částí komunikace na předpolích mostu. Oprav se dočkala i přilehlá silnice včetně nového vodorovného značení.

„Stavba byla provedena v perfektní kvalitě, včas a spolupráce investora se zhotovitelem i technickým dozorem byla po celou dobu na vysoké úrovni,“ zhodnotil opravy starosta Karel Bendl.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Jedná se o most z roku 1979, který má ve městě zásadní význam. Jako jediný v Benátkách nad Jizerou zajišťuje propojení obou břehů řeky pro veškerou automobilovou dopravu.