Právě „kruháčem" chtějí vyřešit křížení ulic Tyršova a Mělnická, tato křižovatka je součástí projektu opravy krajské silnice III/27235. Tahle silnice se totiž po vybudování obchvatu stala hlavním nejfrekventovanějším příjezdem do města. „Řešení křížení silnic II/276 a III/27235 kruhovým objezdem jednak zklidní průjezd do středu města kolem základní školy, ale zjednoduší i průjezd křižovatkou pro vozidla přijíždějící jak od stadionu, tak od koupaliště," upřesnil důvody stavby kruhového objezdu starosta Bělé Jaroslav Verner.

Projektová dokumentace byla schválena radou města již v lednu 2009. A jaká bude její cena? Ta bude známa až po výběrovém řízení, v současné době je vyvěšena výzva k podání nabídek. Přesné datum, kdy se začne se stavbou, také nejde zatím jednoznačně  určit. „Pokud vše půjde bez problémů, předpokládá se zahájení stavby na začátek příštího roku. Město se finančně podílí zejména na vybudování chodníků, veřejné zeleni, parkovišti před sportovní halou, nebo úpravě křížení s ulicí Velenského. Oprava komunikace jako takové je v režii kraje, neboť zmíněná komunikace je krajskou silnicí," vysvětlil starosta Bělé.

Změny nastanou po celé délce Mělnické ulice. V prostoru mezi křižovatkou a Českou bránou bude vybudováno nové parkoviště pro osobní auta i pro autobusy, součástí projektu jsou i nové přechody pro chodce a chodníky vedoucí až k fotbalovému stadionu, což jistě místní uvítají. Tenhle úsek je chodci totiž poměrně hojně využívaný a díky vybudování chodníku se stane bezpečnějším. „Co se týče samotné Mělnické silnice, ta bude až po odbočku Na Jetel kompletně opravena, rozšířena a v určitém úseku i zpevněna opěrnou zdí. Pod komunikací budou vyměněny inženýrské sítě. Úprav dozná i prostor před sokolovnou a tržnice," řekl ještě k úpravám starosta Verner.

Jak už to bývá, vedení města se setkává s různými názory na budování kruhové křižovatky, ne všechny jsou kladné. „Přestože některým občanům se budování kruhové křižovatky nezamlouvá, myslím si, že realizace tohoto projektu je pro město žádoucí a potřebná. Stavba zásadně vylepší dopravu i bezpečnost chodců na jedné z nejfrekventovanějších silnic ve městě," dodal závěrem starosta Bělé Jaroslav Verner.