Zároveň si přítomní mohli prohlédnout prostory ve zcela novém pavilonu zobrazovacích metod s pracovištěm magnetické rezonance. V nové budově je pracoviště rezonance umístěné v přízemí, v prvním patře jsou kanceláře a ordinace, ve druhém poschodí pak bytové jednotky pro nezdravotnický personál.

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové.

Výročí 70ti let značky Liaz v sobotu 27. května 2023.
Mnichovo Hradiště vidělo v sobotu největší koncentraci Liazů široko daleko

„Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ uvedl jeden z autorů výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog, nově jmenovaný člen americké akademie věd.

Současná výstava Udržitelnost a civilizace, navazující na výstavy Voda a civilizace a Energie a civilizace, klade důraz mimo jiné na téma migrace a udržitelnosti. Upozorňuje na to další z autorů, sociální geografka z Přírodovědecké fakulty UK doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.: „Migrace a udržitelnost jsou dvě témata, která jsou stále důležitější v dnešním světě. Migrace může mít značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku a je jedním z největších výzev, kterým čelíme. Nicméně, pokud je řízena správně a spojena s udržitelným rozvojem, může být migrace také využívána jako prostředek k dosažení udržitelného rozvoje. Propojení migrace a udržitelnosti je důležité pro budoucnost naší planety a pro to, jak budeme žít a hospodařit s našimi zdroji.“

Ředitel Kliniky Dr. Pírka Stanislav Najman upozorňuje na důležitost vzdělávání: „Boleslav je průmyslové město, je zde jedna z největších továren v republice. Z těchto důvodů považujeme za velice důležité myslet na životní prostředí, ukazovat lidem a především žákům škol potřebu změnit myšlení ve vztahu k přírodě a okolí kolem nás. Domníváme se, že prospěšné působit na ostatní a přemýšlet, jak udržet zelené prostředí v průmyslovém městě, jak snižovat zátěž přírody stále se zvětšující spotřebou, jak navracet věci vyprodukované zpět k užití nebo k recyklaci do přírody,“ podotkl Stanislav Najman.

Krásná louka fest v pátek 26. května 2023.
Podívejte se: Krásná louka ožila festivalem s Horkýže slíže i Davidem Kollerem

Výstava je v zahradě Kliniky Dr. Pírka instalována na 39 solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma. Potrvá do 4. října. Organizátorem je společnost Medialogue, za kterou stojí Olga Menzelová. „Když se mě někdo zeptá, v co věřím, tak moje odpověď je jasná – v sílu přírody. Vždycky si poradila. Zatím. Ale ta lidská zpupnost zacházení s ní mě někdy šokuje. Jakoby bylo jedno, co tady zanecháme pro naše děti a jejich děti. Výstava přináší svědectví o tom, jak smýšlíme, jak sobecky se chováme, ale i o tom, jak by to mohlo všechno vypadat jinak. Věřím, že se každého výstava dotkne a promluví do duše. Protože, i když změnit myšlení lidí je to nejtěžší, není to nemožné. A ještě není úplně pozdě,“ svěřuje své myšlenky Olga Menzelová na prvním z výstavních panelů.

Pohodové chvíle při vernisáži dotvořila svoji hudbou skupina Sunset.