Na ní se ukázalo, že místní při pohledu do návrhu trápí například zamýšlené prodloužení tangenty nebo případná nová výstavba v Michalovicích. Mnozí však až do příchodu na debatu netušili, že mohou celou věc připomínkovat, ačkoliv se tato informace zveřejňovala již v srpnu, nebo k tématu plánu oslovit zastupitele přímo na jejich zasedání.

Debatu svolala opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová. „Plán považuji za strategický dokument města, čili ten nejdůležitější, který město má jako podklad k tomu jak se bude dále rozvíjet,“ upozornila zastupitelka.

Není to podle ní jen o nové výstavbě nebo o tom, kudy povedou nové silnice, ale také o návazných záležitostech spojených s infrastrukturou, kterou je také zapotřebí rozšiřovat podle toho, jak by případně přibývalo nových obyvatel.

„Zároveň považuji období od 20. srpna do 4. října za velmi krátkou dobu k tomu, abychom vše stihli nastudovat a odeslat připomínky,“ poznamenala Krumpholcová na adresu zkracující se lhůty pro podávání případných připomínek k návrhu nového územního plánu.

Zastupitelka debatu svolala pomocí Facebooku. Nejdříve prý čekala, že prezentací plánu uspořádá město. „Zatím to ale vypadá, že se nic takového konat nebude,“ poznamenala. S tím však nesouhlasí mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Město podle ní nezahálí a chystá vlastní diskusi.

„Oficiální projednávání územního plánu s veřejností teprve bude, ale vše se odehrává podle přesně daného harmonogramu, který je dán legislativně, a nelze jednotlivé fáze přeskakovat či nerespektovat,“ zdůraznila mluvčí. Podle ní jde o výkon státní správy, nikoliv samosprávy, tudíž město není v pozici, kdy si může diktovat, kdy a co se bude dělat.

Diskuze v parku se nezúčastnili zástupci vedení města, ani zástupci stavebního odboru. Podle mluvčí o konání akce neměli zprávu. Oficiálního projednávání se ale zúčastní nejen oni, ale i další odborníci.

„Veřejnost bude včas informována a všemi podloženými námitkami a připomínkami se zpracovatelé plánu budou a musí zabývat,“ dodala Charousková a doplnila, že aktuálně je celá věc teprve v první fázi dlouhého procesu, tedy námitky a připomínky se teprve shromažďují.