Jak se obyvatel města dotkne fakt, že michalovická skládka by měla být příští podzim uzavřena, a nad projektem centra průmyslového zpracování komunálního odpadu, které ji má nahradit, se vznáší otazníky?

„Opravdu hrozí reálné nebezpečí, že se stavba neuskuteční a získaná dotace se bude muset vrátit. To samozřejmě nikdo nechce, protože podle mého názoru životnost skládky v Michalovicích už v tuhle chvíli prodloužit nepůjde," tvrdí zastupitel Karel Horčička.

Aby se vše pohodlně stihlo, mělo se začít stavět už letos v létě, firma Geosan Group, která zakázku za více než půl miliardy vyhrála, ale podle našich informací zvažuje i odstoupení od smlouvy. Jsou za tím opravdu přísné sankce?

Za projektem stojí firma Compag, kde má město devětačtyřicetiprocentní podíl, a tato problematika spadá do kompetence jejího jednatele Radka Lizce.

Zdá se, že je to momentálně jediný člověk ve městě, který o tom něco ví, alespoň podle posledních informací z jednání boleslavského zastupitelstva, kde se od tématu distancoval primátor města i druhý z jednatelů Compagu, radní a zastupitel Mladé Boleslavi Miloslav Neuman.

Radek Lizec k tomu Boleslavskému deníku řekl: „Nejsme si vědomi toho, že by společnost GEOSAN Group a.s. od Smlouvy o dílo chtěla odstoupit."

Přitom problémy ohledně smlouvy připustil i primátor Raduan Nwelati, který na jednání zastupitelstva 28. srpna uvedl, že se s Geosanem řeší podrobnosti smlouvy ohledně sankcí.

Přestože podle zástupců Státního fondu životního prostředí ČR hrozí při nedodržení termínu krácení dotace, jejíž celková výše je 179 milionů korun, na Compagu si problémů vědomi nejsou. „Nevíme zcela přesně, jaké zdržení máte na mysli, zdali se ptáte na zdržení při schvalování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na výstavbu Centra, či administrativní průtahy při procesu přidělení dotace, " říká Radek Lizec.

Opravdu vše běží tak, jak tvrdí? „Nyní probíhají práce ze strany společnosti Geosan Group na zajištění prováděcího projektu za součinnosti společnosti Compag,"odpověděl včera na náš dotaz, kdy se začne stavět. Podle původního plánu musí být centrum uvedeno do provozu do konce příštího roku.

Nicméně přestože staveniště ještě předáno nebylo, už v tuto chvíli stálo neexistující centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu dost peněz.

„Je potřeba si uvědomit, že platit se musí i přípravné práce, které takový projekt vyžaduje, a pohybujeme se v řádech jednotek milionů," upozorňuje zastupitel Robin Povšík.

Odpadky, které by se do budoucího centra měly vozit, tady budou roztříděny, vytříděnou suchou část odpadu budou využívat k výrobě pelet a mokrou část k výrobě bioplynu a následné výrobě elektrické energie.

Peletky by měly být spalovány ve společnosti Ško-Energo, přičemž ve smlouvě o smlouvě budoucí se podle Radka Lizce firma zavazuje k odběru kompletní produkce alternativního paliva. Ta by se měla pohybovat okolo 32 tisíc tun za rok.

Podle našich informací ale Ško-Energo nemá zájem o víc než 10 tisíc tun ročně, a i ty navíc musí být v určité kvalitě.

Na projekt si firma Compag vzala úvěr ve výši zhruba 300 milionů korun, za který ručí město, dotace Státního fondu životního prostředí ČR činí více než 179 milionů korun.