Dodavatel za vzdělávání úředníků požaduje 813 tisíc korun bez DPH. Město ale zaplatí pouhý zlomek z ceny. „Mladá Boleslav se na tom bude podílet z pouhých pěti procent, zbytek pokryje evropská dotace z Operačního programu Zaměstnanost,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

Školící aktivity jsou určeny pro úředníky magistrátu města Mladá Boleslav. „Každý musí ze zákona splnit určitý vzdělávací plán a tyto aktivity tomu výrazně napomohou,“ vypíchl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

V praxi to bude vypadat tak, že dodavatel vzdělávacích aktivit odškolí požadovaná témata přímo v prostorách magistrátu v období do 30. listopadu 2020 podle odsouhlaseného harmonogramu. Učit se úředníci budou průběžně – mimo období letních prázdnin, Vánoc a dovolené. Témata byla zvolena s ohledem na potřeby jednotlivých odborů.

Ilustrační foto.
Lidé z Bělé mohou hlásit závady pomocí internetu

Někteří úředníci se tak zúčastní více školení, někteří jen určitého tématu podle svého pracovního zařazení.

Školení mají probíhat za přispění inovativních metod výuky, prací s modelovými příklady a aktivním zapojováním účastníků. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny zákon o obcích, úpravu písemností, pracovněprávní vztahy, zákon o svobodném přístupu k informacím, správní řád, registr smluv, zákon o střetu zájmů, zákon o kontrole, zákon o úředních, veřejné zakázky malého rozsahu, přestupky, rozpočet obce, občanské průkazy a cestovní doklady. Dotknou se ale i úřední desky, kybernetické bezpečnosti, správního řádu pro OSPOD, školský zákon, datové schránky, spisové služby, územního a stavebního řízení, ochrana osobních údajů a GDPR.

Kurzy splní základní podmínku akreditace u Ministerstva vnitra ČR.

Ilustrační foto.
Perseidy své maximum teprve chystají. Čas na sledování je už teď