Akademický rok zahájili symbolicky, opět ve svatohavelském areálu u pomníku Anny Drobné, která je známá také jako Latinská babička.

Studentům by měla přinést štěstí v jejich úsilí. Poté pokračovali do nedalekého kostela, kde pokračoval slavnostní zápis. Na univerzitě třetího věku si lidé porovnají své vědomosti a znalosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život ve společnosti.

Navštěvování kurzů různého zaměření umožní seniorům nejen smysluplně vyplnit volný čas, ale také získají nové znalosti a dokonce se mohou podrobněji věnovat i svým koníčkům.

Mezi studenty se totiž najdou lidé, které baví historie či umění. Navíc zde mohou navazovat nová přátelství. Podle psychologů může takováto aktivita pomoci překonat přechod z každodenního shonu v zaměstnání do volnějšího režimu v penzi.