Střední odborné učiliště strojírenské Škoda Auto, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Gymnázium Josefa Pekaře a Střední průmyslová škola – to je kvarteto mladoboleslavských středních škol, které se společně pustily do ojedinělého studentského projektu. 

Jeho principem je výroba Stirlingova motoru, což je tepelný stroj pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. Stlačováním při nízké teplotě pracovního plynu a expanzí při vysoké teplotě pracovního plynu probíhá transformace tepelné energie na mechanickou práci.

V rámci oslav devadesátého výročí založení škodováckého Středního odborného učiliště strojírenského byly pořádány workshopy s řediteli středních a základních škol v Mladé Boleslavi a jejím okolí. Jejich obsahem byly mimo jiného také možnosti spolupráce. Garantem je automobilka Škoda Auto, a právě tam vznikla myšlenka studentského technického projektu, jehož cílem je především spolupráce, možnost využití odborného zaměření jednotlivých škol a získání nových kompetencí studentů. 

Celý projekt odstartoval v říjnu loňského roku na „zemědělce“, kde byli studenti seznámeni se zadáním a s principy a využitím Stirlingova motoru. V každé ze čtyř žákovských projektových skupin je jeden zástupce z každé školy. Jejich zapojení bylo ryze dobrovolné. Druhá etapa se konala na „gymplu“ a soustředila se především na technické kreslení a deskriptivní geometrii. Aktuálně se žáci pravidelně schází na „průmyslovce“, kde se seznamují s programem Catia, jehož prostřednictvím si vytvoří 3D model Stirlingova motoru. Poslední fáze projektu se bude konat v dubnu na „učňáku“, který nabídne své technické vybavení, a žáci si budou moci vlastní Stirlingův motor vyrobit. Osvojí si zde především obsluhu a programování na CNC strojích.

Většina žáků je ve 3. ročníku, výjimkou je Střední průmyslová škola, kde jsou čtvrťáci. V rámci projektu si studenti osvojují získané vědomosti v praxi, seznamují se i s jinými přístroji či programy, rozšiřují si vědomosti a povědomí o náplni studia na jiných školách. „Někteří žáci vidí tento projekt jako svou budoucí maturitní práci. Pro jiné je inspirací a podobným způsobem mohou zpracovat něco jiného,“ objasnil jeden z účastníků projektu. 

Slavnostní vyhlášení projektu i s prezentací čtyř motorů je naplánováno na duben. Jako velké lákadlo se zdá být exkurze do Wolfsburgu, sídla společnosti Volkswagen a prohlídka Autostadtu, ráje pro všechny fanoušky automobilismu. „Pokud se projekt osvědčí a aktuálně to vypadá, že ano, chtěli bychom v něm pokračovat i v dalších letech,“ shodují se zúčastněné školy. 

Stirlingův motor je tepelný stroj pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. Stlačováním při nízké teplotě pracovního plynu a expanzí při vysoké teplotě pracovního plynu probíhá transformace tepelné energie na mechanickou práci. Jde o motor s uzavřeným oběhem, s regenerativním ohřevem a se stálou náplní pracovního plynu. Výměna tepla s okolím probíhá přes tepelné výměníky ohřívače a chladiče. Regenerátor je tepelný výměník, který uschovává tepelnou energii v době mezi expanzí a kompresí pracovního plynu. Regenerátor odlišuje Stirlingův motor od ostatních horkovzdušných motorů.
Robert Stirling byl skotský vynálezce prvního teplovzdušného motoru s uzavřeným cyklem - vynalezl ho v roce 1816. 
Zdroj: Wikipedia