Najdetenás na Komenskéhonáměstí v Mladé Boleslavi. Včasné poskytnutí první pomocimůže zachránit lidský život.Ne každý si ale ví rady, nebo se naopak bojí první pomoc poskytnout.Přijďte si zdokonalit své zdravotnické znalosti ze škol či autoškol. Nikdy nevíte, kdy je budete opravdu potřebovat!